adem_a19
    6- Sodom ve Gomora fuhşunu Kur’an’ın lanetlemesini ve yasaklamasını sanki insanlığın büyük bir değerinin yasaklanması gibi sunuyorlar Bunun başta aile olmak üzere bütün insanlığın sonunu hazırlayan bir felaket getireceği bilincinden son derece uzaklar Bencilce düşünmeleri adeta gözlerini kör kulaklarını sağır ve beyinlerini işlevsiz kılmış vaziyette Bu durumları insanlığın nasıl bir kötü sona gittiğini görmelerine engel oluyor Batı ülkelerinde nüfus azalması ve buna bağlı olarak artan yaşlı nüfus sorununun bu gibi ölçüsüz cinsel özgürlüklerden kaynaklandığını bir türlü göremiyorlar. Çıplaklığı ilericilik, giyinmeyi gericilik sayıyorlar. Kıldan tüyden çağdaşlık ölçütleri üretiyorlar. Kendi kıyafetlerine saygı beklerken, başkalarının kıyafetlerine saygısızlık ediyorlar. İnsanların giysilerini, değerlerini ve dini davranışlarını hafife alıyorlar, hatta alay konusu yapıyorlar. 7- Nisa: 23. ayetinde yasaklanan evlilikler çerçevesinde sadece halalar ve teyzelerden bahsedildiğini yoksa bunların çocuklarının evlilikte zaten helal olduğunu Ahzab 50’de ise Hz. Peygamber’e ve başkalarına da evlenilmesi helal olan halakızı ve teyzekızından bahsedildiği ve arada bir çelişkinin olmadığını göremiyorlar Öte yandan Ahzab: 50. ayetinde Hz. Peygamber’in amca kızı, hala kızı, dayı kızıyla evliliğine izin verilmesinin sadece peygambere tanınmış hak olduğunu iddia ediyorlar ve bunu “ensest ilişki” diyerek çarpıtıyorlar. Kendi toplumlarına yabancılaştıkları için hala kızı, teyze kızı ve amca kızıyla evliliğin herkese helal olduğundan ve ülkemizde bu türden birçok evlilik bulunduğundan haberleri yok. Akılları o kadar körelmiş ki, bu tür meşru evlilik yapanlara hakaret ettiklerinin bile farkına varamıyorlar. Öte yandan bu tür evliliklerin sadece İslam hukukunda değil, çağdaş hukukta da meşru olduğunu ve asla ensest ilişki sayılmadığını da bilmiyorlar. 8- Ayetlerin bağlamlarını bilmedikleri için Allah, bir yerde peygamberler eşittir, bir başka yerde değildir diyor diye Kur’an’da çelişki bulduklarını zannediyorlar Halbuki Kur’an, bütün peygamberlerin peygamberlikte eşit olduğunu, ama kendilerine verilen bazı özellikler bakımından aralarında farklılıkların bulunduğunu bildirir Bunu ilkokul düzeyinde din bilgisi almış olan kişiler dahi bilir.

    Günün En Popüler Başlıkları