berat_albayrak_
    Dinin devlet işlerine karışmaması ve halktaki gayrimüslim azınlığın hor görülüp ek vergi alınmaması, dinin kendi içinde yaşanması gerektiğini savunur ve herkes kanun önünde eşit sayılır. Ayrıca; Madde 2: Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir. Madde 4: Anayasanın 1’inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2’nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3’üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

    Günün En Popüler Başlıkları