adem_albasan19
    Seviciliğin cezası kadınları evlerde hapsetmektir; “Allah’ın onlara bir yol açması” ise hallerini düzeltmeleri ve erkeklerle evlenmeleridir. Livata suçunun cezası, bunu yapanlara söz ve fiille eziyet çektirmek, onlara maddî ve mânevî olarak acı vererek canlarını yakmak, böylece bu iğrenç fiili işlemekten vazgeçmelerini sağlamaktır. Ceza olarak ne söyleneceği, ne yapılacağı âyette açıklanmamış, ictihad ve uygulamaya bırakılmıştır. (Ayrıca bk. A‘râf 7/80-81) Kadınla erkek arasında yapılan fuhuşun cezası ise Nûr sûresinde (24/2) açıklandığı üzere yüzer sopadır. Mâiz isimli sahâbî, infaz başlayınca can acısıyla kaçmaya başlamış; arkasından yetişen infazcılar onu öldürmüşlerdi. Dönünce durumu Hz. Peygamber’e anlatmışlar. O da “Keşke bıraksaydınız! Tövbe ediyor, Allah da onu kabul buyuruyordu” demiştir. Sahâbenin recmedilen müslümanlar hakkında ileri geri konuşmaları karşısında da, “O öyle tövbe etti ki bir ümmete paylaştırılsa her bir ferdine yeterdi” (Müslim, “Hudûd”, 22); başka bir rivayete göre, “O öyle bir tövbe etti ki, Medine halkından yetmiş kişiye paylaştırılsa –bağışlanmaları için– yeterdi” buyurmuştur (Müslim, “Hudûd”, 24). İbn Teymiyye, İbn Kayyim gibi âlimler bu hadislere dayanarak tövbe eden, kendiliğinden gelip suçunu itiraf eden suçlulara cezayı uygulayıp uygulamama konusunda ülü’l-emrin serbest olduğu sonucuna varmışlardır (İ‘lâmü’l-muvakkıîn, III, 79). Sodom ve Gomora fuhşunu Kur’an’ın lanetlemesini ve yasaklamasını sanki insanlığın büyük bir değerinin yasaklanması gibi sunmanız zeka düşüklügünüzü belli ediyor Bunun başta aile olmak üzere bütün insanlığın sonunu hazırlayan bir felaket getireceği bilincinden son derece uzaktasınız Bencilce düşünmeniz adeta gözlerinizi kör kulaklarını sağır ve beyinlerini işlevsiz kılmış vaziyette Bu durumların insanlığın nasıl bir kötü sona gittiğini görmenize engel oluyor Batı ülkelerinde nüfus azalması ve buna bağlı olarak artan yaşlı nüfus sorununun bu gibi ölçüsüz cinsel özgürlüklerden kaynaklandığını bir türlü görememek Çıplaklığı ilericilik, giyinmeyi gericilik saymak. Kıldan tüyden çağdaşlık ölçütleri üretmek. Kendi kıyafetlerinize saygı beklerken, başkalarının kıyafetlerine saygısızlık etmek. İnsanların giysilerini, değerlerini ve dini davranışlarını hafife almak, Alay konusu yapmak ?

    Günün En Popüler Başlıkları