lutfen-ama
    "Alkol, karbon atomuna doğrudan bir -OH grubunun bağlı olduğu organik bileşiklere verilen genel ad. Genel formulü CnH2n+1OH olan mono alkoller, alkollerin önemli bir sınıfıdır." diyor viki rica ederim rica ederim. 😊

    Günün En Popüler Başlıkları