rarero
    Deizm nedir öncelikle buna bakalım. Deizm veya yaradancılık, doğal dünyaya dair gözlemler ve mantığın kaynağını oluşturduğu; dinsel bilgiye dolaysız biçimde sadece akıl yoluyla ulaşılabileceği ilkesini esas alan, bu sebeple vahiy ve esine dayalı tüm dinleri reddeden bir Tanrı inancıdır. Deist felsefeye göre Tanrı vardır ve nihai olarak evrenin yaratılmasından sorumludur, ancak yaratılan dünyaya doğrudan müdahale etmez. Eş değer olarak deizm, Tanrı'nın varoluşunu her şeyin sebebi olarak ortaya koyan ve onun kusursuzluğunu (ve genellikle doğal hukuk ile takdir-i ilahinin varlığını da) kabul eden, ancak Tanrı'nın evrende mucizeler aracılığıyla ilahi vahyi veya doğrudan müdahalesini reddeden görüş olarak da tanımlanabilir. Yani aslında bir yaradan olduğuna inanıp gerisini boş vermek gibi bir durum söz konusu. Türkiye'deki Müslüman oranı ise Sabancı Üniversitesi'nin katkılarıyla yapılan bir ankete göre %98,3. Ipsos'un 2016 tarihli anketine göre Türkiye'deki Müslümanlar nüfusun %82'sini oluşturuyor. Optimar'ın 2019'da yayınladığı ankete göre ise Müslümanların nüfusa oranı %89,5'tur. Yani genel olarak %90 civarı bir Müslümanlıktan söz edebiliriz. Genel olarak bakıldığında gözlemlerime göre Müslümanların yaşayış tarzında bir boş vermişlik söz konusu. Yani bir tanrı inancı var. Diğer metaforlara karşı da bir inanç var ama sadece sözde hatta bence sözde bile kalmıyor artık. İnanıyorlar ve gerisiyle pek ilgilenmiyorlar. Şart koşulan emirleri yerine getirmekten ve ona göre yaşamaktan bir hayli uzaklar. Hal böyle olunca Deist bir anlayış akla geliyor. Tanrıyı kabul edip gerisini boş vermek bu noktada sizce de çok benzer değil mi?

    Günün En Popüler Başlıkları