adem_albasan19
    Allah Yolunda Kurban Ettiğini İddia Ederek Oğlunun Ensesini Kesen Herifin Ayeti İnkar Ettiği İçin Aslında Kafir Olması Elfazı Küfre Girmesi İnsanlardan öylesi vardır ki: “Allah’a ve Ahiret Günü'ne iman ettik.” derler. Hakikatte iman etmiş değillerdir (2/Bakara 8) Bu herif konuşmasına bakılırsa yaptıgı işi helal görüyor Haramı Helal Sayan Kuranı İnkar Ettigi için kafirdir yani kendini müslüman sanıyor Ama kafir Peki Bu kişiyi kafirler neden müslüman olarak gösterme derdindeler Adamın kafir olduguna delil (Âyetlerimizi yalanlayan kâfirler, Cehennemliktir, orada ebedi kalırlar.) [Bekara 39] "Kim bir insanı (suçsuz yere) öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de suçsuz bir insanı ölümden kurtarırsa, sanki bütün insanları ölümden kurtarmış gibidir!.." (Maide, 5/32) (Kâfirlerin cami yapmaları ve diğer bütün [iyi] işleri, boşa gidecek, Cehennemde sonsuz kalacaklar.) [Tevbe 17] (Elbette, ehl-i kitaptan [Yahudi ve Hristiyan] olsun, müşriklerden olsun bütün kâfirler Cehennem ateşindedir, orada ebedi kalırlar. Onlar yaratıkların en kötüsüdür.) [Beyyine 6] Kafire Müslüman Diyende Kafir Olur Şakası da Ciddidir Kafirler Tek Millettir Küfür: “Îmâna aykırı olup, onu geçersiz kılan inanç, söz veya amel” demektir. Küfür işleyen kimseye“kâfir” denir. Küfrün zıddı ise îmândır. Allâh Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Kim îmânı inkâr ederse amelleri boşa gitmiştir ve o, âhirette hüsrana uğrayanlardandır.” [el-Mâide: 5/5]

    Günün En Popüler Başlıkları