catherine-earnshaw
    Gözlemlediğim kadarıyla insanların zaman ilerledikçe gerek fiziken gerek düşünce açısından birbirlerine benzemeye başlaması, sosyal medyada empoze edilen güzellik anlayışına uymazsa kendilerini çirkin hissetmesi, çevresinde boş ünlüler dışında onlara ilham verecek gerçek bir insan olmaması ve bu yüzden arkadaşlarından medet ummaları, onlar ne yapsa onu yapmaları ve çevresindeki diğer manipülasyonlar onların kendine has bir kişilik geliştirmelerine engel oluyor. "Herkes farklıdır" genellemesi bu çağ için geçerli bir durum değil maalesef. Telefonumuz ve internetimiz olmayınca hepimiz çıldırıyoruz, teknoloji olmazsa başımızın çaresine bakamayacağımızı düşünüyoruz. Teknoloji ve sosyal medyayı kötülemiyorum, bunları elinde tutanların kötü olduklarını, bir nevi zihin kontrolü amacıyla kullandıklarını ve dolayısıyla insanlara seçme şansı bırakmadıklarını düşünüyorum.

    Günün En Popüler Başlıkları