altinok81
    Bu da güzel bir yaklaşım yani aslında sizin anlattığınız şuna geliyor diyorsunuz ki kardeşim herkes eşit oy hakkına sahip olmalı yani sorun eğitimlileri daha söz hakkı sahibi yapalım ile çözülmez eğer ortada bir adaletsizlik ve sorun var ise bunu kökten çözmeniz lazım bu yönetimdeki değişiklikle olmaz. Mesela eğitimsiz insanlar çok ise toplum kötü yöne gidiyor ise bu oy oranını eğitimlilere ağırlaştırmakla çözülebilecek bir şey değil zamanla daha adaletsiz bir yapı ortaya çıkar bu ancak eğitimsizleri de eğitmekle ve toplumun genelinde akılcılık ve refah yaymakla sağlam bir düzen ve eşit oy hakkı sağlanmış olur. Ailenizden örnek verecek olursak kardeşlerinize yeterince bunu anlatamamışsanız üstünüze düşen görevi yapamamışsınızdır bu sadece onlarım eğitim seviyesiyle alakalı değil sizin de eğitiminizi efektif kullanamamanızdır diyorsunuz ve haklısınız da. Her söylediğiniz anlamlı ve birçok noktada katılıyorum yine de sorgulamadan edemiyorum mesela Amerika gelişmiş bir toplum ama bakıyorsunuz Trump gibi ırkçı ve pekte zeki olmayan biri geliyor göçmenler şikayetçi, siyahiler şikayetçi vs toplumun birçok kesimi de ayrımcılık görüyor ve şikayetçi ama bunların oy hakları azınlıkta kaldığı için ırkçı beyazların yanında pek söz geçiremiyorlar sözde oylar eşit ama ortada eşitlikten eser yok ama kriter vatandaşlık ve oy eşitliği kavramından daha çok eğitim seviyesi ve toplumsal faydaya göre orantılı olsa toplum daha iyi yöne gitmez miydi acaba. İngiltereye bakalım Boris veya Fransaya bakalım Macron bunlar çok mu eşit ve adil hem iç siyaset hem dış siyaset olarak bakarsak mesela Boris'e birçok akademisyen, bilim adamları ve önemli pozisyonlarda bulunan kişiler çağrıda bulundu karantina için çünkü Çin'de yaşanılanları görerek akılcı davranmasını istediler ama Boris ne yaptı her yeri kapatamayız okadar abartılı bir şey değil sürü bağışıklığı sağlanır atlatırız gider dedi neden bu kararı aldı toplumun büyük kesiminin hayatını kısıtlamanın iyi olmayacağını tepki alacağını biliyordu ve her toplumda olduğu gibi İngiltere'de de eğitimli kesim oran olarak daha az ve oran hangi kesimde fazlaysa onların sözü daha çok geçiyor yani hangi bilim insanının ne kadar ağırlığını koyacağından çok toplumun çoğunluğu ne istiyor daha önemli oluyor. Batı toplumlarında da bu sorunlar mevcut ne yazık ki her ne kadar biraz daha gelişmişlik gösterseler de yönetimleri oldukça problemli. Örneği biraz daha değiştirelim mesela 10kişinin katıldığı bir oylama var konu dış borç alarak ülke kazancını arttırabilir miyiz. 10kişiden 3ü ekonomi profesörü 7si anadolu lisesi mezunu. 3 prof evet borç alalım şöyle böyle yapar daha fazla kazanç yaparız ama diğer 7si borç almayalım fazlasında gözümüz yok risk düşük olsun kazançta idare eder diyor. Sen bu durumda borç almanın mı yoksa almamanın mı arkasında durursun hangi taraf daha ağır basar ? Şahsen ben sayısı daha az da olsa profların kararını desteklerim onların oyu daha değerlidir benim için gibi bir şey demek istediğim

    Günün En Popüler Başlıkları