monaiman
    Tıp alanında bunlar, çok sınırlı yani. Mesela Hunlar diyebilirsin. Sonuçta Kavimler göçünü başlatıp, barbar kavimleri(Angıllar, Saksonlar, Ostrogotlar, Vizigotlar, Vandallar vs.) yerinden oynatıp, bugünkü Avrupanın sınırlarını ve etnik yapısını oluşturmada aracı olmuşlardır. Ya da Fatih Sultan Mehmet diyebilirsin. Kostantina'daki yerlilerin Avrupaya kaçmasıyla Rönesans hareketlerini başlatılmasında öncü olmuştur. Ya da Martin Luther Kaing diyebilirdin. Klise rahiplerine karşı gelip Reform hareketini başlatmıştır. Ya da J. J. Rousu diyebilirdin. Romantizim akımıyla beraber Fransız İhtilalinin temellerini atmıştır. CAHİİİL 😊

    Günün En Popüler Başlıkları