rarero
    Bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde benimsenen sözleşme 2 Eylül 1990 tarihinde de yürürlüğe giren Dünya Çocuk Hakları Günü. Özellikle savaş ve yoksulluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda yaşam mücadelesi veren çocukları korumak ve koşullarını iyileştirmek için 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu "Çocuk Haklarına Dair Sözleşme"yi imzalamıştır ve o tarihten bugüne 20 Kasım "Dünya Çocuk Hakları Günü" olarak kutlanmaktadır. Dünya Çocuk Hakları Günü evrensel bir nitelik taşımaktadır. 18 yaşın altındakileri kapsayan bu haklar, bazı temel başlıklardan oluşmaktadır. Bu temel başlıklar: - Anne–babanın rolü ve sorumluluğu, (bunun ihmal edildiği durumlarda ise devletin rolü ve sorumluluğu) - Bir isme ve vatandaşlığa sahip olma ve bunu koruma hakkı, - Yaşama ve gelişme hakkı, - Sağlık hizmetlerine erişim hakkı, - Eğitime erişim hakkı, - İnsana yakışır bir yaşam standardına erişim hakkı, - Eğlence, dinlenme ve kültürel etkinlikler için zamana sahip olma hakkı, - İstismar ve ihmalden korunma hakkı, - Uyuşturucu bağımlılığından korunma hakkı, - Ekonomik sömürüden korunma hakkı, - İfade özgürlüğü hakkı, - Düşünce özgürlüğü hakkı, - Çocukların kendileriyle ilgili konularda görüşlerini dile getirme hakkı, - Özel gereksinimleri olan çocukların hakları, - Engelli çocukların hakları. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde benimsenen sözleşme 2 Eylül 1990 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. Türkiye de dâhil olmak üzere yaklaşık 142 ülke sözleşmeyi imzalamış ya da onay ve katılma yoluyla taraf devlet durumuna gelmiştir. Türkiye, Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni 2 Ekim 1995'te uygulamaya başlamıştır. Daha güzel bir dünyada olsaydınız keşke canım çocuklar! Gününüz kutlu olsun!

    Günün En Popüler Başlıkları