peripedia
    Hayat ancak doğru kıstaslarla yorumlanabilir. Bu çok anlamsız bir kıstas. Aşk ya da cinsellik ile bir çocuğa duyulan sevgi ve şefkat karıştırılmamalı.

    Günün En Popüler Başlıkları