redblack
    Devletlü inayetlü kudretlü merhametlü kerametlü sultanimiz efendimiz hazretlerinin adini anarken abdest alir 2 rekat namaz kilarim.

    Günün En Popüler Başlıkları