dr.rock
    ahlak kavramı insanların birbirinin cinsel organlarına bombilicup yaparken popo bölgelerine şaplak atmak suretiyle gelişen bütünleşik devinimlerin totaliter davranışsal modelidir. İnsanlar çıplak doğmuştur ama pipileri görünmesin diye pantolon giymişlerdir. Toplumlardaki nineler "kızım bak göster ama elletme" düsturu ile ahlakı şekillendirirken erkek olan sevgililer mini etek giyme lan kocalığı yaprlar. Bu ahlak ve şerait içinde aşkı tanıyan seven çiftler mutlu olurken diğerleri muşmula olur. Ha

    Günün En Popüler Başlıkları