rarero
    Sözlükte “Linç” kelimesi şöyle tanımlanmakta; “Halktan bir topluluğun, bir suçluyu ya da kendilerine göre suç olan bir davranışta bulunmuş birini, yumruk, taş, sopa gibi araçlarla döve döve öldürmesi” Sosyal linç dediğimiz kavramın tanımı ise şöyle: “Bir kişi ya da grup tarafından internet aracılığıyla tek başına kendini savunması zor bir kişiye yönelik agresif ve bilinçli eylem ve davranış.” Günümüzde fiilen şiddet suçu işleyen insanların yanı sıra bazı insanlar fiilen şiddet suçu yapamadığı için yani korktuğu veya çekindiği için bu saldırganlığını internette daha doğrusu sosyal medyada sergilemektedir. Facebook, Instagram, Youtube, Twitter ve Linkedin başta olmak üzere hemen her mecrada sosyal linç / siber zorbalık olaylarına şahit oluyoruz. Karşıdaki insana bizzat daha doğrusu fiziksel bir zarar verilmediğinden ötürü çok üzerinde durulmayan sosyal linç / siber zorbalık meselesi sanıldığından çok daha tehlikeli boyutlara varabiliyor. Dünya üzerinde milyarlarca insan yaşarken herkesin aynı şeyleri sevmesi, aynı fikirleri savunması, aynı şeyleri yapmaktan hoşlanması elbette mümkün değildir. Günümüzde; bir suç işlemiş insanların dışlanması yahut linç edilmesinden ziyade artık herhangi bir insan, kişisel tercihlerinden dolayı sosyal ağlar aracılığıyla linç ediliyor. Bunun farkında olmalı ve ve fiziksel olmadığı için göz ardı edilen bu şiddete bir dur denmeli!

    Günün En Popüler Başlıkları