redblack
    Devletlü inayetlü küdretlü kerametlü merhametlü sultanimiz efendimiz hazretleri ve onun damad-ı şerifleri. Damad kontenjanı Osmanlı'dan mütevellit sıkıntı olmuştur.

    Günün En Popüler Başlıkları