monaiman
    Tarihi değerlendirirken bize objektif ve olayın geçtiği zamana göre değerlendirin derler hep. Fakat bu hiçbir vicdana sığmayan bazı kanunları(kardeş katli vaciptir) hangi zaman diliminde olursa olsun vahşet olarak değerlendiremeden duramıyorum. Fetvaların, Şeyhülislamların, Kadıların ardına sığınmaları, günahlarını paklamaz, vicdanlarını temizlemez. Türk töresi yazılı hale(Fatih döneminde) getirildiğinden beri bu böyle süregitti.

    Günün En Popüler Başlıkları