damarcibasi
    Din felsefesinde kötülük paradoksu ya da kötülük problemi olarak bilinen kötülüğün nereden geldiği sorununa cevap bulma çabasına genel olarak teodise denilmiş ve bu sorunun çözümüne çalışılmıştır. Kötülük probleminin çok bilinen bir versiyonu çağdaş filozof John L. Mackie tarafından ileri sürülmüştür. 1- Tanrı vardır. 2- Tanrı mutlak iyidir. 3- Tanrı her şeye muktedirdir (Her şeye gücü yeter). 4- Kötülük vardır. Yukardaki maddelerden herhangi üçünü kabul eden kişi, dördüncüsünü reddediyor olmalıdır. Yani: Eğer Tanrı varsa (madde 1) ve mutlak iyiliği (madde 2) istiyorsa ve istediği her şeyi yapabilecek kadar güçlüyse (madde 3) kötülük olmamalıdır. Eğer Tanrı varsa (madde 1) ve sadece iyiliği istiyorsa (madde 2), fakat Dünya'da kötülük varsa (madde 4) Tanrı istediğini yapamıyor demektir. Böylece Tanrı her şeye kādir değil demektir. Eğer Tanrı varsa (madde 1) ve her şeye kādirse (madde 3) ve kötülük de varsa (madde 4), Tanrı kötülüğü yaratmış ve mutlak iyi değildir. Son olarak, eğer Tanrı aynı zamanda mutlak iyi (madde 2) ve her şeye kādirse (madde 3) ve buna rağmen kötülük varlığını sürdürüyorsa (madde 4) böyle bir Tanrı var olamaz. Son yıllarda ziyadesiyle zihnimi kurcalayan bir soru haline geldiği için buraya yazma ihtiyacı hissettim. Konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Ne diorsunuz bu düşünce akımı hakkında?

    Günün En Popüler Başlıkları