_umut_
    Ahlak kavramı her bireyde birbirinden farklı olarak, kendi mantığı ve çıkarımları ile kendi içinde oluşturduğu bir doğruluk çitini ifade eder. O çitin dışında kalan bir davranış veya düşünce bireyin kendini vicdanen kötü bir birey olarak yargılamasına dolayısıyla da kendi doğrularını ihlal etmiş olduğu gerçeği ile yüzleşmesine sebep olur. Ben kendimce bir tanım yaptım. Doğru veya yanlış olabilir çok da umurumda değil zaten. Ahlak benim için bu tanım değil tabi ki. Benim için ahlak kendi içimde birkaç kuraldır Kendimi vicdanen rahat hissetmeyeceğim herhangi davranıştan kaçınmak Seçimlerimin ve gerçekten verdiğim sözlerin arkasında durmak Doğruluğuna inanmadığım şeyi herkes doğru dese bile yapmamak Kötülüğü haketmeyen hiçbir canlıya kötülük yapmamak ve zarar vermemek Hepsine uyup uyamadığım tartışılır fakat şimdilik aklıma gelenler bunlar Son olarak. Toplum baskısı ile nesillerdir her kültürde kendini devam ettiren ahlak kurallarını kesinlikle ahlak kuralı olarak görmüyorum ve bence hiçbiri vir diğerinden daha doğru değil daha yanlış da değil. Ben kendimce bunları toplum düzenini sağlamak amacı ile sürdürülen örf ve gelenek olarak görüyorum.

    Günün En Popüler Başlıkları