noobzac
    Batı dünyasının Türkiye'ye tarih boyunca hangi perspektiften baktığı malûm. Onlar için her alanda; bilhassa da siyasi, ekonomik ve askeri alanda güçlü, başat bir Türkiye tehdit unsuru demektir. Aynı zamanda Rusya'ya ve İran'a karşı kullanılan askeri üslerinin kaybı anlamına gelir. Türkiye'nin Batı dünyası ekseninde kaldığı süreç boyunca, dünden bugüne yaşadığı istikrarsızlığın sebebini açıklamama gerek yoktur sanırım. Ülkemizin ABD çoban ve koyunlarından müteşekkil NATO'dan ayrılması, ebedi ve ezeli hasmımız olan Batı dünyasına karşı net tavır alması gerekiyor. Aksi taktirde onların ekseninde kalarak bugüne dek müreffeh bir ülke olamadığımız gibi gelecekte de müreffeh bir ülke olamayız. Zaten artık Batı dünyasınca gözden çıkarılmış bir Türkiye var. Bu sürünün çobanı ABD'de demokratlar cephesine baktığınızda içimizdeki anti-emperyalistlere ateş püsküren, uydu devlet kürdistanı kurmakta ve Türkiye'deki ABD varlığını (radar, roket, nükleer silahlar vs.) oraya taşıyarak Türkiye'yi ekarte etmek isteyen bir profil görüyorsunuz. Bu uğurda: Darbeler, iç karışıklıklar devri kapandığından bugün Türkiye'nin dış borcunun altından kalkamaması ve ülkemize döviz girişi olmaması için tüm imkanlarını kullanıyorlar. Zira Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi bir kez daha Batı dünyasının ayağına düşürülmesi onların kirli emellerinin gerçekleşmesi için oldukça önemli.

    Günün En Popüler Başlıkları