roar
    Öncelikle siyasal islam kavramının ne olduğuna bakmamız gerekiyor. Bu kavram, İslam'ın kişisel hayat dışında sosyal ve politik alanlarda da yol gösterici kılınmasını hedefleyen "politik-ideolojik hareketler" olarak tanımlanmaktadır. Modern dönemlerde İslam dini üzerinden hareket edilerek ortaya konulan ideolojidir. Siyasi İslam kavramı ile eş anlamlı kullanılsa da bunu aşan ve kültürel yanları da olan bir kavramdır. Panislamizm, İslamlaşma gibi kavramlarıyla da eş anlamlı kullanıldığı olmuştur. Günümüzde artık dinden soğumak için en geçerli sebep olmayı başarabilmiştir. Din ve devlet işlerini birbirinden ayıran Atamın kemikleri sızlamaktadır. Ülke orta doğu ülkesi olmasının hakkını ısrarla vermeye çalışmaktadır. Sonumuz hayrolsundur.

    Günün En Popüler Başlıkları