noobzac
    Türkiye, ABD ve onun hamisi olduğu Batı'nın namıdiğer emperyalistlerin ekseninde, tahakkümünde kalmaya devam ederse zinhar gelişemez. Çünkü siyasi, ekonomik ve askeri anlamda güçlü, ABD'ye muhtaç olmayan bir Türkiye demek; ABD'nin kendisi için kritik öneme sahip, düşmanlarına karşı askeri üs olarak kullandığı Türkiye'nin jeopolitik konumunu kaybetmesi ihtimali demektir. Malum anti-emperyalist de bir milletiz, halkın çoğunluğu ABD'nin ne mal olduğunu iyi biliyor. Bu bağlamda emperyalist ABD'nin yanında kalarak en fazla dejenere oluruz, abad olamayız. Ali Babacan ne yapacak? Muhtemel suretle ülkeye nakit girişi için sermaye sahiplerine, yani ABD ve Batı'ya yanaşacak. Elbette onlar da bir sürü taviz isteyecekler. Akabinde bu tavizler sonuna dek kullanılarak devlete sızılacak. Emperyalist ABD'nin çıkarları doğrultusunda gerekirse sokaklar karıştırılacak, darbeler tertip edilecek. Lakin bunlara öyle bir kılıf hazırlanacak ki azımsanamayacak ölçüde bir kitle günah keçisini içerden biri ilan edecek. Ola ki hiçbiri tutmadı bu sefer de ülke ekonomi olarak köşeye sıkıştırılacak (çünkü ekonomi politikadan bağımsız düşünülemez, birilerinin çıkarlarına ters düşerseniz sizin her türlü aleyhinize çalışır). Biz bunları zaten yaşadık ve yaşıyoruz, tekrarına lüzum yok. Ama o hor görülen halkın çoğunluğu zaten bu bayat ABD numaralarını yemez. Aklı bir karış havadakiler tabii ki hâlâ ABD'nin parmağında oynayama devam eder. Zira ülkede ABD ajanı, provokatörü enflasyonu var. Toplumumuzun kendilerine karşı konsolide olamaması için ülkemizdeki provokatörleri ile bizi konsolide eden inanç ve değerlere saldırıyor, anti-emperyalist fikirleri manipüle etmeye çalışıyorlar. En kötü ihtimal yani Türkiye'nin NATO'dan ayrılmasına karşı da jeopolitik konumu kaybetmemek için tahmini adı kürdistan olan uydu devlet projesini hazırda bekletiyorlar. Bu uydu devletin ordusunu Suriye'de silahlandırılıyor. Türkiye'den bir kopuş yaşanması için de o malum ayrılıkçı morarmış siyasi parti Türkiye'de faaliyet yürütüyor. Devletin, hükümetin bu savaşta eli kolu bağlı zira ABD ve hamisi olduğu Batı kağıt üzerinde ülkemizin müttefiki ve şimdilik onlara bağımlıyız. Onları açıkça hedef gösteremiyoruz. Bu yüzden hükümet emperyalist ABD'nin saldırılarından etkilenmemek uğruna: Bir daha devlete sızılamaması için, önemli pozisyonlara tanıdık kişileri yerleştiriyor. Sokakların karıştırılamaması, kaos ortamı yaratılamaması için gösterilere katiyen izin vermiyor. Uydu devlet projesini bertaraf etmek için Suriye'ye operasyonlar düzenliyor. İnternet, sosyal medya üzerindeki ABD orijinli provokatörlere mahal vermemek için de sosyal medya kanunu çıkarttılar en son. Eğer amaçları muhalif sesleri bastırmak için keyfen site engellemek olsaydı, sloganı bilgi kaynağı olan yeşil siteye çoktan erişim kesilmiş olurdu. Neyse... ABD emperyalizmine karşı verdiğimiz bu savaşta Akdeniz'de bulunacak doğal kaynak hayati öneme sahip. Bundan ötürü orada önümüze türlü engeller çıkarılıyor, çıkarılmaya da devam edilecek.

    Günün En Popüler Başlıkları