emre_dogan_26
    Amacımız ülkemizi parçalayıp yoketmek değildir! Ülkemizin yok olmamasını bizde çok istiyoruz! Amacımız Türkiye cumhuriyetini bitirmek değildir! Amacımız ülkemize düşmanlık besletmek değildir! Türkiye cumhuriyetini kaldırma niyetimiz yoktur.Türkiye de laikte olarakta,cumhuriyetçi de olsa halifelik uygulanabilir.Halifelik bir yönetim sistemi bir rejim değildir.Hilâfet imani bir meseledir. Zira Resuli Zişân Hazretleri imama/halifeye biat etmeden ölenin ölümü cahiliye ölümü gibidir buyurmuştur. Bugün İslâm âlemi halifesiz durumdadır ve Hilâfet Müslümanların Gasp Edilmiş Hakkıdır! Halifelik istememiz Atatürk'e düşmanlık beslediğimiz anlamına gelmez.Biz Atatürk'e düşman değiliz.Biz İslam'a saldıran,İslam'ı yoketmeye çalışan kafirlere düşmanız.Halifelik padişahlık rejimi değildir! Hilafet, İslam’ın devlet, toplum ve hayata hâkim olması için olmazsa olmaz bir hükümdür. Hilafet, İslam'ın iktisadi, içtimai, eğitim vb. hükümlerini hayatta tatbik eden kurumsal bir yapının adıdır. Hilafet İslam’dan parçadır, O olmazsa İslam tatbik edilemez. HİLAFET İÇİN PADİŞAHLIK SİSTEMİ GEREKMEZ.HİLAFET GELİRSE PADİŞAHLIK DÖNEMİNE GEÇİLMEZ DEMOKRASİ GİTMEK ZORUNDA DEĞİLDİR. Hilafet; Allah'ın vaadi ve Rasülünün müjdesidir. Şu bir an bile akıldan çıkarılmamalıdır ki; Hedef yönetim değildir. Aksine hedef; İslâmî hayatı yeniden başlatmak ve İslâm’ı tüm dünyaya taşımaktır. Bunun metodu ise,Hilafettir Halifelik için laikliğin,demokrasinin kaldırılmasına gerek yoktur.Amacımız hükümet düşmanlığı değildir! Hilafet'in Farziyeti "İslâm’in tatbik edilmesi, yani dünya ve ahiretle ilgili tüm işlerde şerî hükümlerin uygulanması, subutu ve delaleti katî delille Müslümanlara farzdır. Bunun gerçekleşmesi ise ancak otorite sahibi bir yönetici ile mümkündür." En-Nebhani

    Günün En Popüler Başlıkları