emre_dogan_26
    Bu virüslü sözleşmenin feshedilmesinin artık bir zorunluluk olduğu yüksek sesle haykırılırken, sözleşmeye karşı çıkan kitlelerin sayısı da her geçen gün artıyor. İşte, İstanbul Sözleşmesi’nin neden acilen feshedilmesi gerektiğinin madde madde izahı: 1- CİNSİ SAPKINLIĞIN ÖNÜ AÇILIYOR İstanbul Sözleşmesi’nin merkezinde yer alan toplumsal cinsiyet kavramında kadınlık ve erkekliğin fıtratta yer alan bir durum olmadığı, sosyal şartlara bağlı olarak gelişen bir durum olarak inşaa edildiği savunuluyor. Yani cinsiyetin doğmayla değil sosyal yapıyla ilgili bir durum olduğu öne sürülüyor. 2- DİNİ HASSASİYETLER HEDEF ALINIYOR Toplumsal cinsiyet kavramının sık sık vurgulandığı İstanbul Sözleşmesi’nde bu kavram üzerinden dini hassasiyetler de hedef alınıyor. Dinin ataerkil bir yapıda olduğunu savunan bu anlaşmaya göre, inanç sistemleri kadınları ikinci plana atıyor. Gerçeği yansıtmayan bu düşüncelere ek olarak, geleneksel değerler, örf ve kültür de yanlı eleştirilerle hedef alınıyor. Sözleşmenin 12. maddesinde, “Taraflar kültür, örf ve adet, gelenek, din veya sözde ‘namusun’ işbu sözleşme kapsamındaki herhangi bir şiddet eylemi için mazeret oluşturmamasını sağlar” deniliyor. Burada en ön plana çıkan şey ‘namus’ kutsalının nasıl etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı gözler önüne seriliyor.
    0

    Günün En Popüler Başlıkları