noobzac
    Dini pranga olarak görmeyi doğru bulmuyorum. Bu yanlış anlayış insan eksenli hataların dine mal edilmesinden kaynaklanıyor olabilir. Dini günah keçisi addediyoruz. Aslında dinlerin çoğu insanları bu hatalara karşı önceden uyarıyor lakin söz konusu insan faktörü olduğundan dikkate almak veyahut almamak elbette herkesin kendi inisiyatifindedir. Dine tabi gelişmiş ülke örnekleri halihazırda mevcutken dinin engel teşkil ettiğini farz etmek tamamen saçmalıktır. Ayrıca din çok iyi bir motivasyon kaynağıdır. Tarihimizin dönüm noktaları olan muharebelere baktığımızda bunu belirgin şekilde görebiliriz.

    Günün En Popüler Başlıkları