noobzac
    Hakkın olanı isteyememek ya da alamamak utanç verici bir durumdur. Acizliktir. Hakkın olmayanı rica edebilirsin ki arsızlaşılmadığı müddetçe bu gayet insani bir davranıştır. Dayanışma kavramı tevekkeli değil.

    Günün En Popüler Başlıkları