redblack
    Devletlü inayetlü şevketlü muhabbetlü kudretlü kerametlü velinimetim efendim hazretlerinin darü's-saadetlerinin bulunduğu şehir.

    Günün En Popüler Başlıkları