noobzac
    Kadınların birçoğunun erkek meclislerinde arkalarından konuşulanlardan haberi yok. Kadın saf duygular besleyip tozpembe hayaller kurarken erkek “Oğlum bir kız düşürdüm” ile başlayan gayri ahlaki cümleler kurabiliyor dostlarına bazen. Maruz kaldığı aşağılayıcı tavırdan bihaber kadınların “kolay elde edilebilir ve ucuz” olduğunu söylüyorsunuz. Bir nevi kadınları kategorize ediyorsunuz. Ben erkeklerin “kız düşürmek” adı altında gerçekleştirdiği eylemin “Zamparalık/Çapkınlık/Hovardalık” olduğunu tümünün merkezinde de “kadın düşkünlüğünün” yer aldığını savunuyorum. Tanım yapıyorum. Erkekleri kategorize etmiyorum. Aslında onlar kendilerini sınıflandırıyor. “Kadın düşürmek” fevkalâde ataerkil bir tabirdir. Hatta o kadar ki... “Metaforik anlatımla: Kadını av, erkeği avcı olarak nitelendiriyor.” diyebiliriz. Yani kadını aşağılama yollu bir tabir. Estetik anlayışınız sizi ilgilendirir. Kişisel hak ve özgürlüklere saygı göstermek gerekir. Sonuçta vatandaşların hakları yasalarla korunmaktadır.

    Günün En Popüler Başlıkları