rarero
    Karl Popper'ın temellerini attığı bu bilimsellik kavramı benim de bilimsel araştırmalarımda kullandığım bir şey. Ona göre “doğrulayıcıları çok olan ama yanlışlayıcılarından” bahsetmeyen kuramlar bilimsel kuram olamazlar. Popper şunu demek ister: “Bir teori üzerinde doğru bulguların bulunması o teorinin kanıtlanması için yetersizdir. Ancak o teori yanlışlanabilir bir zemin üzerine kurulursa bilimsel özellik kazanır.” Bunun nedeni ise kuramların dile getirdiği genellemelerin tüm örneklerini gözlemlemenin olanaksızlığıdır. Dolayısıyla en iyi kuramı “zamana bağlı yanlışlanabilir kuram” olarak belirtir. Yani bir kuram “yanlışlanabilir, çürütülebilir ve sınanabilir” olduğu müddetçe bilimsel bir kuram olur. Sonuç olarak bir şeyin zıttını söyleyebildiğiniz sürece bilimseldir.

    Günün En Popüler Başlıkları