4- Örneklemek gerekirse Althusser Marksisttir. Marks’ın çalışmaları üzerine yeni fikirler geliştirmiş ve farklı bir boyut kazandırmıştır. Marks’ın fikirlerini sadece ekonomik düzlemden kurtarıp bir ideoloji olarak algılanmasına büyük katkı sağlamıştır. Marksizm ve Anarşizm’i kapitalizme bakış açıları yönünden net bir şekilde ayırmış ve benim eleştirdiğim anarşist önderleri çok güzel eleştirmiştir. Bu yönüyle Modern Anarşit Devrimci Yöneticileri ağır bir şekilde eleştirerek bu kişilere Platon’u okumalarını tavsiye eder. Kaldı ki Althusser Platon’dan iflah olmaz bir gerici diye bahseder. Bu kadar ağır eleştiri yapan bir insanı anarşizme kaynak olarak göstermek hangi aklın ürünüdür anlayamadım. Anarşizm Marksizm’den çokça çalıntı yaptığı için bu düşünürlerin kitaplarında anarşizm ile bağdaşan ögeler bulmak çok doğaldır ama burdan yola çıkarak Marksist düşünürleri anarşist diye adlandırmak bilginin değil cehaletin eseridir. Keza Althusser’in fikirlerinin temelini Devletin İdeolojik Aygıtları oluşturur. Althusser bu aygıtların devlet eli ile oluşturulup oluşturulmamasını önemsemez. Önemli bir düşünürün üzerine kitap yazdığı bu konuyu benim burada özetlemeye çalışmam hadsizlik olur. Ancak Althusser devlete karşı değildir. Keza anarşizm dışında siyaset teorisindeki her fikir en azından güvenlik ve adaleti yürütmek için bir devlet modeline ihtiyaç duymaktadır. Marksist olan Althusser’in devlet yok olsun kafasında bir anarşist olmadığını anlamak için bu kadarı yeterlidir sanırım. KAYNAK : ALTHUSSER’İN İDEOLOJİ VE DEVLETİN İDEOLOJİK AYGITLARI - KÜTÜPHANEMDE YAZARIN İKİ ADET KİTABI MEVCUT OLUP OKUMAK İSTERSENİZ ÖDÜNÇ OLARAK GÖNDEREBİLİRİM.
  • Yanıtla
  • 0
  • 0
  • Favorilere Ekle
  • Embed Kopyala

Günün En Popüler Başlıkları