rarero
    Çirkinlik; göreceliği çok değişebilen bir kavram olmakla birlikte günümüzde en çok insanların dış görünüşünü değerlendirirken kullanılır. Kavramın oluşturduğu genel algı, toplumdan öğrenilen normlarla şekillenir. Maalesef bu algıya dahil edilen bireylerin birçoğu öz güven problemi yaşar. Benliklerine olan saygılarını kaybederler. Dolayısıyla yaşantılarında bu kayıpların sıkıntısını çekerler. Tüm bu normlara, algılara, bireysel kanaatlere meydan okuyarak ''Ben çok güzelim'' diyebilmeli her insan!

    Günün En Popüler Başlıkları