Mesajın içeriğine göre değişir, mesaj suç unsuru içeriyorsa etikdir, sıradan bir mesajsa etik değildir.
  • Yanıtla
  • 2
  • 0
  • Embed Kopyala

Günün En Popüler Başlıkları