Yunan Mitolojisi Hakkında Genel Bilgiler
  • Popüler
  • Tarihe Göre
  Vidiom
  Bu başlığa vidio eklemek için telefonundaki dio uygulamasından giriş yap!
   omerfarukgn
   YUNAN MİTOLOJİSİ NEDİR? Yunan Mitolojisi, Antik Yunan’da evrenin yaratım süreci, tanrı, tanrıça ve kahramanların yaşayışlarını konu edinen hikaye ve öğretileri içerir. Ayrıca bu mitoloji eski yunan dininin de temelini oluşturur. Tüm Yunan tanrılarını Romalılar’da kabul etmiş ve farklı adlar kullanmıştır. ------------------------- YUNAN MİTOLOJİSİ – YARATILIŞ Yunan mitolojisinde başlangıçta Khaos vardı. Khaos sonsuz bir boşluktur. Bu boşluktan; Gaia: Toprak Ana Tartaros: Ölüler Ülkesinin En Derin Yeri Eros: Aşk Erebos: Yer Altı Karanlığı Nkys: Gece Esir: Dünyayı saran ışıklı tabaka Hemera: Gün var oldu. Khaos’tan çıkan Gaia, tek başına Uranus (Gökyüzü) ve Pontus’u (Denizler) doğurur, dağları yaratır. Sonra Uranus ve Pontus’la birleşir ve evreni yunan tanrıları ile doldurur. Uranus’la birleşmesinden altı erkek tanrı, Okeanos, Krios, Hyperion, İapetos, Koios, Kronos ve altı dişi tanrı, Theia, Rhea, Themis Phoebe, Tethys, Mnemosyne ve üç kyklop, Brontes (Gök Gürültüsü), Steropes (Şimşek), Arges (yıldırım) ve yüz kollu olarak tanımlanan Hekatonkheirler, Kottos, Briareus, Gyes doğar. Bu 12 Tanrı Yunan mitolojisinde Titanlar olarak geçer. ------------------------------- Pontus ile birleşmesinden Deniz tanrı ve tanrıçaları oluşur. Üç erkek deniz tanrısı, Nereus, Phorkys, Thaumas ve iki dişi tanrıça isimleri Eurybia ve Keto’dur Gaia ve Uranus’un birlikteliğinden doğan Kronos, çocuklarından iğrenen ve onları doğar doğmaz toprağın derinliğine kapatan babası Uranus’e acımaz… -------------------- Uranus’ün toprağa saçılan kanlarından, Erinsyler (Öç tanrıçaları) Gigantlar (Devler) Orman Perileri Denize düşen erkeklik organından ise Aphrodite doğar. ------------------ Bu olaylardan* sonra 12 Titan devrilir ve Olymposlu tanrılar başa geçer, farklı bir düzen oluşur. Yine 12 Tanrı Olympos dağında ikamet etmeye başlar. Bu 12 sayısı hiç değişmez, eğer bir tanrı eklenirse bir tanrı görevini bırakır, 12 sayısı sabittir. Yunan mitolojisi tanrıları olağandışı yeteneklere sahip, hastalanmayan, çok üst düzey bir olay dışında yaralanmayan ve ölümsüz tanrılardır. Ayrıca ambrosia ve nektar ile beslendikleri için sürekli genç kalırlar. Yunan tanrıları hayatın bazı durumları ile özdeşleşir. Örneğin tarihlisanat.com’un logosundaki Athena, bilgelik ve savaş tanrıçasıdır. Hades yer altı dünyasının hükümdarı, Poseidon ise denizlerin mutlak hakimidir. ------------------ YUNAN MİTOLOJİSİNDEKİ TANRILARIN GÖREVLERİ -Zeus (Gökyüzü ve Hava Olayları) -Poseidon (Denizler ve Depremler) -Hades (Yer altı) -Hephaistos (Demircilik ve Ateş) -Ares (Savaş) -Hermes (Hırsızlık, Şifa, Yolculuk, Haberleşme) -Dionisos (Şarap, Üzüm, Eğlence, Partiler) -Artemis (Okçuluk, Avcılık, Ay, Bakirelik) -Afrodit (Aşk ve Güzellik) -Athena (Bilgelik ve savaş stratejisi) -Hera (Evlilik, Bereket, Aile) -Apollon (Işık, Sanat, Şiir, Okçuluk) (VİA):
   https://www.tarihlisanat.com/yunan-mitolojisi-html/
   https://www.tarihlisanat.com/yunan-mitolojisi-html/
   ----------------------- Yukarıdaki adresi ziyaret ederek daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.
   /
   0

   Tarihe Göre

   İçerik bulunamadı.