YÖK 100/2000 Doktora Programı Araştırmacıları Seslerini Duyurmak İstiyor!
  • Popüler
  • Tarihe Göre
  Vidiom
  Bu başlığa vidio eklemek için telefonundaki dio uygulamasından giriş yap!
   yokyuzikibindoktora
   Twitter'da 100/2000 Doktora Programındaki araştırmacılar seslerini YÖK'e duyuramamaktan şikayetçi. 1- YÖK 100/2000 Doktora Projesi 2016 yılında dönemin YÖK başkanı M. Yekta Saraç tarafından, "Gelecek 10 yıl için Güçlü Nesiller Yetiştirme Projesi" mottosuyla ülkemizin gelecek 10 yılını şekillendirecek nitelikli insan kaynağını yetiştirmek üzere başlatıldı. 2- Bu doğrultuda 2016 yılında YÖK tarafından ortaya konulan Proje, ülkemiz için öncelikli alanlarda nitelikli bilgi üretmek amaçlı 100 tematik alanda, 2000 öğrenci hedefiyle yola çıkıldı. 3- Proje her dönem değişen talepler ve yeni alanlar doğrultusunda güncellenerek ve öğrenci sayısı da artırılarak devam ettirildi. 4- Programın usul ve esasları gereğince; • Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında çalışmıyor olmak, • Devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı kadro veya pozisyonlarında (kadrolu, kadrosuz, saatlik sözleşmeli, yarı zamanlı vb.) çalışmıyor olmak, • Öğrenciler, kendilerine doktora çalışmalarında katkı sağlamak amacı ile sınırlı olmak üzere, ders ve tezin dışında yüklenen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. şeklinde şartlar bulunmaktadır. 5- Dolayısıyla araştırmacılar, bunun bir ülke projesi olduğunu bildikleri için kendi hayatlarından feragat ederek ve herhangi bir işte çalışmayarak doktora öğrenimine özveriyle odaklandı. 6- Bugün, projede şu anda halihazırda doktora öğrenimine devam eden ve mezun olan toplamda 6000 civarında araştırmacı mevcuttur. 7- 2020 yılında YÖK Başkanı Yekta Saraç, YÖK 100/2000 kapsamında doktora yapan öğrencilerin burs miktarlarının asgari ücretin altında kalmaması gerektiğini
   https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/yok-100-2000-bursu-miktarinda-artis.aspx
   belirtti.
   8- 100/2000 doktora projesi kapsamında araştırmacılara ödenen burs miktarları seneleriyle birlikte tablodaki gibidir. 9- Programın şartları gereğince araştırmacılar “doktora çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla sınırlı olmak üzere, ders ve tezin dışında yükümlülükleri yerine getirmek” zorundayken, bu kapsamın dışında kalan konularda da yoğun bir şekilde ve sigortasız çalıştırılmaktadır. 10- Başlangıçta araştırmacılara doktora öğrenimini tamamladıktan sonra istihdam sözü verilmesine rağmen nasıl istihdam edileceği konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. 2020 yılına gelindiğinde ise "YÖK-GELECEK PROJESİ" duyuruldu. 11- "YÖK-GELECEK PROJESİ" nin ilerleyişinin, üç aşamada gerçekleşeceği ifade edildi; 1. Aşama: Öncelikli alan araştırma görevlisi istihdamı 2. Aşama: Öncelikli alan öğretim üyesi istihdamı 3. Aşama: Akademik liyakat-kariyer platformu 12- Ancak bu proje de uygulamaya geçirilemeyip. 100/2000 Doktora Programı kapsamında doktorasını tamamlayıp mezun olan araştırmacılar kaderlerine terk edildi. 13- YÖK tarafından 100/2000 araştırmacılarına söz verildiği üzere, öncelikle istihdam sorununun çözülmesini ve burs miktarının sürekli olarak asgari ücretin üzerinde tutulmasını istemektedirler Twitter: @yokyuzikibin
   /
   0

   Tarihe Göre

   İçerik bulunamadı.