TÜRK – ABD İlişkilerinde Jeffrey Flake Dönemi – Umut Güner
  • Popüler
  • Tarihe Göre
  Vidiom
  Bu başlığa vidio eklemek için telefonundaki dio uygulamasından giriş yap!
   amerikagazetesi
   Osmanlı Devleti’nin son yıllarında başlayan Türk ve ABD ilişkileri iki ülkenin siyasi, sosyal ve ekonomik iş birliklerinden beslenen tarihi bir dostluk üzerine kurulmuştur. Özellikle de yeni Türk devletinin kuruluşunu izleyen yıllarda sadece uluslararası politikada iş birliğinden öte iki ülkenin kültürel etkileşimini arttırdığı ve her alanda birlikte hareket ettiği bir çizgi oluşmuştur. Zaman içerisinde yeni Türkiye’nin birçok alanda gelişimine öncülük etmek üzere daha da geliştirilen ilişkiler neticesinde, hem yüksek öğrenim alanında
   https://www.amerikagazetesi.com/
   Amerika Birleşik Devletleri
   modelinin uygulanması hem de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hem askeri alanda hem de teknolojik alanda değişim ve dönüşümüne öncülük edilmesi için ABD ile önemli ilişkiler kurulmuştur. Nitekim kurulmaya başlanan bu ilişkiler neticesinde iki ülke ortak misyonla muhtelif sahalarda birlikte hareket etmiş ve faaliyet göstermiştir. Özellikle Kore Savaşı bunun tarihteki en önemli örneklerinden kabul edilebilir. Soğuk Savaş ve ilerleyen süreç içerisinde zaman zaman iki ülkenin ilişkileri ufak sorunlarla karşılamış ve problem yaşamışsa da kurulan bu tarihi ve kültürel birlik nedeni ile iki ülke her alanda birlikte hareket etmeye ve dostane ilişkileri sürdürmeye devam etmiştir. Yaklaşık olarak yüzyıldan fazla bir tarihi geçmişe sahip olan Türk ve Amerikan ilişkileri son yıllarda hem küresel siyasetin yarattığı bir netice olarak hem de iki ülkenin farklı hassasiyetler üzerinden geliştirdikleri referanslar nedeni ile kesintiye uğramıştır. Yüzyıldan fazla bir süredir sadece siyasi olarak değil sosyal ve ekonomik olarak da iş birliği geliştiren ve ortak bir tarih birlikteliği oluşturan iki ülke arasında son yıllarda oluşan olumsuz havanın dağılmasına olan ihtiyacın şu an tarihte hiç olmadığı kadar gerekli ve zorunlu olduğu görülmektedir. Bu olumsuz havanın dağılmasına öncülük edecek ve iki ülkenin yüzyılı aşan ortak birlikteliğini tekrar tesis edecek girişimlerin iki ülke tarafından atılması ve yeni bir dönemin başlaması gerçekten önemlidir. Son olarak ise Başkan Joe Biden tarafından atanmış yeni Ankara büyükelçisi Jeffry Flake’in göreve gelmesi, iki ülke arasında yeni bir dönemin başlamasının en önemli anahtarı olacaktır. Bürokratik memuriyetten ziyade uluslararası ilişkiler alanında akademik kariyer sahibi olan büyükelçi Jeffrey Flake’in
   https://www.amerikagazetesi.com/
   Türk ve ABD ilişkileri
   nde onarıcı ve iş birliklerini arttıracak potansiyeli olduğu bir gerçektir. Özellikle büyükelçi
   https://www.amerikagazetesi.com/jeff-flake-kimdir-jeff-flake-biyografisi-nedir-jeff-flake-gorevi-nedir/
   Jeffry Flake
   ’in eşi Cheryl Flake’in gençlik yıllarında Türkiye’ye turistik bir seyahat düzenlemiş olması ve en çok sevdiği ülkelerden biri olarak Türkiye’yi zikretmesi Flake ailesinin Türkiye’ye karşı olan gönül bağlarının en somur örneklerinden birisidir.
    kalpci
    Jeffreyin ağzına versem kulakları oynar mı?
    /
    0

    Tarihe Göre

    İçerik bulunamadı.