Tarihte “Türk” İsmine İlk Rastlanılan Kaynaklar
  • Popüler
  • Tarihe Göre
  Vidiom
  Bu başlığa vidio eklemek için telefonundaki dio uygulamasından giriş yap!
   turkdilbilim
   Türk milletinin tarih boyunca yayıldığı coğrafya oldukça geniştir. Türk denildiğinde Doğuda Çin’den Batıda Orta Avrupa'ya, Kuzeyde Sibirya’dan, Güneyde Habeşistan’a kadar olan geniş bir coğrafyaya yayılmış olan bir milletten bahsedilmektedir. Dolayısıyla Türklerin tarihi incelenirken pek çok bölge, komşuları, savaş- barış- ticaret ilişkileri içerisinde bulunduğu komşular hakkında da bilgi sahibi olmak gerekir. Son araştırmalar Türklerin tarihini 4-5 bin yıl geriye götürebiliyor. Dolayısıyla Türk adının çok eski kaynaklarda aranması gerektiğiyle ilgili pek çok görüş ortaya atılmıştır. Bugün anlaşılan manada siyasi bir kavram olarak Türk adının ilk defa ortaya çıktığı kaynak Çin yıllıklarından Çou-Gu yıllıklarıdır. Bu Çou-Gu yıllığında, 545 yılında, Türk adı ilk defa görülmektedir. İmparator T’ai-tsu'nun Bumin Kağan’a bir elçi göndermesi vasıtasıyla ilk defa bir Çin yıllığında Türk adının siyasi bir isim olarak geçmesi söz konusu. Bundan önceki dönemlerde isme çok açık ve net bir şekilde rastlanmamaktadır. Dolayısıyla yabancı pek çok araştırmacı Türk adını bu tarihten itibaren başlatmakta. Bugün anlaşılan manada siyasi bir kavram olarak Türk adının ilk defa ortaya çıktığı kaynak Çin yıllıklarından Çou-Gu yıllıklarıdır. Bu Çou-Gu yıllığında, 545 yılında,Türk adı ilk defa görülmektedir. İmparator T’ai-tsu’nun Bumin Kağan’a bir elçi göndermesi vasıtasıyla ilk defa bir Çin yıllığında Türk adının siyasi bir isim olarak geçmesi söz konusu. Bundan önceki dönemlerde isme çok açık ve net bir şekilde rastlanmamaktadır. Dolayısıyla yabancı pek çok araştırmacı Türk adını bu tarihten itibaren başlatmakta. Türk ismi ilk defa bir topluluk, millet adı olarak Köktürk Kitabelerinde görülmekte. Bu kitabelerde defaatle “Türk Bodun” kelimesiyle karşılaşılmakta. Bodun kelimesi, “bod” , boy demektir, Esk Türkçeden günümüze bir /d/- /y/ değişimi vardır. Aradaki /u/ sesi, yardımcı bir sestir, /n/ ise Eski Türkçe’de çokluk ekidir. Bodun kelimesi “boylar” demektir. Boylar, milleti bir araya getirir. Dolayısıyla Köktürk kitabelerinde geçen “Türk Bodun”, “Türk Milleti” demektir. Makale bundan daha uzun buraya sadece iki madde koyabildim, devamı linkte
   https://turkdilbilim.wordpress.com/2020/12/05/tarihte-turk-ismine-ilk-rastlanilan-kaynaklar/
   Tarihte “Türk” ismine ilk rastlanılan kaynaklar
    amakafamiznasiguzel1
    başlıklarının %99'unu kullanıcıların %99'u okumayacak, bil istedim :)
     gulfemkaya
     Türk isminin geçtiği ilk yazılı kaynak Orhun Abideleri değil miydi ya 🤨
     /
     0

     Tarihe Göre

     İçerik bulunamadı.