Söylerken Anlamı Direkt Kendisinde Olan Kelimeler
  • Popüler
  • Tarihe Göre
  Vidiom
  Bu başlığa vidio eklemek için telefonundaki dio uygulamasından giriş yap!
   android_dahaiyi
   hissikablelvuku, önsezi demekmiş. o kadar iyi anlatıyor ki bu anlamı. sana bir his vuku buluyor ve bu his de önsezi oluyor işte.
    patiklipengui
    Kelimelerin anlamları bağlamlarına göre değişir. Bir kelimenin anlamını tek bir şeye indirgeyemezsiniz. Dil böyle bir şey değil, özellikle de Türkçe.
     kablolu_kulaklik
     bilgisayar. bir alet var ve o bilgiyi işliyor. tdk iyi çevirmiş computer'ı
      frederickgragg
      Unlock success in the
      https://www.activedumpsnet.com/CompTIA-dumps/CS0-003.html
      https://www.activedumpsnet.com/CompTIA-dumps/CS0-003.html
      exam with our comprehensive guide tailored for 2023. Master the latest cybersecurity concepts, threat detection strategies, and risk management techniques. Our meticulously crafted content ensures you grasp critical topics with ease, empowering you to navigate complex scenarios confidently. Stay ahead with real-world scenarios, hands-on exercises, and expert insights that mirror the exam environment. Elevate your cybersecurity prowess, from penetration testing to vulnerability assessment, and emerge victorious in the CS0-003 exam. Your success journey starts here – seize the opportunity to validate your skills and become a certified cybersecurity professional in 2023.
      /
      0

      Tarihe Göre

      İçerik bulunamadı.