Sevgilisinin Adını Dövme Yaptıran İnsan
  • Popüler
  • Tarihe Göre
  Vidiom
  Bu başlığa vidio eklemek için telefonundaki dio uygulamasından giriş yap!
   climax
   Hayatımda gördüğüm en varoş eylemlerden biri. Bir insanı bu kadar hayatının merkezine alıp derine o ismi kazıtmak nedir? Sanki gerçekten onsuz var olamıyormuşsun gibi. Genellikle gözlemlediğim kadarıyla bu insanlar sevgililerine karşı bireysel özgürlüklerinden ödün veren insanlar oluyor. Sizce de bundan kötüsü var mı?
    imailahorsilahh
    Tek hayalim, İbadullah Bin Abdülmuttalip Canoğlu isminde bir sevgilimin olması, dikine sırtıma yaptıracam...
     cp9
     Dövme süs olarak yapılırdı. Câhiliye Arapları arasında yaygın bir âdetti. Bilhassa Arap kadınları dövme hususunda çok ileri gitmişler, vücutlarının birçok kısımlarını nakışlarla doldurmuşlardı. Hattâ bazıları vücutlarına, tapındıkları put şekillerini kazımışlardı. Eski Trakyalılarda dövme asalet nişanesi, eski Yunanlılarda da ahlâksızlık damgası sayılırdı. Hristiyanlar'da da vücutlarına dövme usulüyle haç resmi kazıtanlar vardı. Kudüs'e hacca giden hristiyanlar, kol ve ellerine dövme yaptırırlardı. Osmanlılar'da yeniçeriler arasında dövme çok yaygındı. (Tecrid-i Sarih Terr., 351, 381). Eski çağlardan türlü şekillere bürünerek zamanımıza kadar gelen dövme geleneği bugün bile garip şekillerde sürmektedir. Cahiliye devirlerine ait ilkel bir süs halinde kalması yirminci yüzyıl mantığına daha çok yakışacak dövme; Mısırlılar'ın mumyası, Asurlular'ın örgü sakalı gibi, tarih yapraklarında birer hatıra gibi kalmamış, garip bir ilgi ile günümüze kadar gelmiştir. Dövmecilikte Japonlar oldukça ileridirler. Onlar bu işi güzel sanatların bir dalı olarak kabul etmişlerdir. Veşm; hem eziyet, hem de Allah'ın yarattığı güzel sûreti değiştirip bozmak olduğu için çirkin bir harekettir. İnsanları bu kötü işe teşvik eden şeytandır. Cenâb-ı Hak bu durumu şöyle özetliyor: "Şeytan dedi ki: Elbette senin kullarından belli birtakımı alıp onları saptıracağım. Onlara kuruntu kurduracağım, develerin kulaklarını yarmalarını emredeceğim, Allah'ın yarattığını değiştirmelerini emredeceğim. " (en-Nisâ, 4/119) Hz. Muhammed (s.a.s.) "Allah'u Teâlâ dövme yapan ve yaptırana kaşlarını incelten ve güzellik için dişlerini törpüleyip Allah'ın yarattığı şekli değiştiren kadınlara lânet etmiştir. " (İbn Hacer el-Heytemî, ez-Zevacir, Mısır 1970, I, 141) demiştir. Bazı âlimler dövme yaptırmayı büyük günahlardan saymışlardır. Lânet edilen bir hareketin ne derece kötü olduğu ortadadır. Hadis-i şerifte sadece kadınların zikredilmesi, bu hareketin bilhassa kadınlar arasında yaygın olmasından dolayıdır. Kadınlar için yasak olunca erkekler için de yasak olacağı tabiidir. Yasağın bu derece şiddetli olması özellikle Allah'ın yarattığı tabii güzelliği beğenmeyip bozmaya kalkışmaktan dolayıdır. İslâmiyet insan tabiatına en uygun din olduğu için insanların her hal ve hareketlerinden daima tabii olmalarını, sun'i ve sahte hareket ve fiillerden sakınmalarını istemektedir. İnsanın şekli fıtrîdir. Allah'ın bahşettiği bu tabiî şekil ve güzelliğin üstünde bir güzellik var mıdır? Şayet daha güzel bir şekil olsaydı meselâ Allah dudaklarımızı, kırmızı yaratırdı (Tecrid-i Sarih Trc. V, 351-352). Dövme günümüzde birçok ülkelerde bilhassa Afrika'da yaygın haldedir. İnsanın tabii halini bozup zaman zaman çok gülünç ve iğrenç hallere girmesi günümüzde çokça görülmektedir. Ruh ve ahlâk güzelliğinin değerini kavrayamayanlar, kendilerini iman, ilim ve edeple süsleyecekleri yerde, çürüyüp toprak olacak fâni vücutlarını süslemekle meşguldürler.
      benita
      Sevgilimin, ismimi kanayan gül şeklinde yaptırmasını isterim.
       tsukyomi
       Benimkini şakaktan ayağa kadar yazsam yine sığmaz, ortadaki baba ismi bozuyor işi. Gerçi dosta düşmana korku verir, o açıdan güzel. Dövdürsem mi acep?
        palmiye
        Ne yapmasını isterim ne de yaparım. Oraya yazınca mı sevecem?
         lutfen-ama
         Varoş kelimesi. Anlatamıyoruz. Sinem çok güzel açıklamıştı oysaki.
          caresizcare
          Benim eşim taaa 7 8 yıl önce büyük harflerle sol kolunun iç kısmına yaptı hemde kalıcı Çok hoşuma gitmişti
           ozlemiko_0
           Sevgilim parmağına adımı yazdırdı. Yazdırma dedim o kadar dinlemedi. Ayrıldık işte ondan sonra.
            sharaf
            Dövme anlam içerdiği için yapılır. Gayet hoş bir davranış
            /
            0

            Tarihe Göre

            İçerik bulunamadı.