PTT Aracılığı İle Yapılan Kira Ödemelerinde Dikkat Edilecek Hususlar
  • Popüler
  • Tarihe Göre
  Vidiom
  Bu başlığa vidio eklemek için telefonundaki dio uygulamasından giriş yap!
   huseyinyorukoglu
   268 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile işyeri ve konut kiralama işlemlerine ait kiraya ilişkin yapılacak tahsilat ve ödemelerinin 01/11/2008 tarihinden itibaren banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Böylece, konutlarda, her bir konut için aylık 500,-TL. ve üzeri kira geliri elde edenlerin, işyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracıların kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapılması hüküm altına alınmıştır. Ancak, eğer kiracı PTT aracılığı ile ödeme yapıyorsa dikkate etmesi gereken hususlar vardır. PTT aracılığıyla iki tür ödeme söz konusudur: 1-PTT İşyerinde Teslim: Kiracının PTT aracılığıyla yaptığı ödemenin taşınmaz sahibine PTT’de ödenmesidir ki, bu ödeme biçimi adi ödeme şeklinde de tanımlanmaktadır. 2- Konutta Teslim: Kiracının PTT aracılığıyla yaptığı ödemenin alıcının adresinde yapılmasıdır. Ödemelerin konutta teslim şeklinde yapılması daha uygun bir ödemedir. Zira adi posta havalesi (PTT işyerinde teslim) ile gönderilen kira bedelini, kiraya verenin PTT’ye gidip almak zorunluluğu bulunmadığından, kiraya verenin PTT’ye gitmemesi halinde kiracı borcunu ödememiş sayılabilecektir. Oysa, Yargıtay 6. Hukuk Dairesi kiracının PTT’ye kira bedelini ikametgâhta ödemeli olarak yatırmasına rağmen kiralayan tarafından kabul edilmeyerek alınmasa dahi borçtan kurtulacağına dair kararlar vermiştir. PTT kanalıyla “konutta ödemeli” gönderilen kira parasının kiraya verence alınmaması ya da 1 ay içerisinde çekilmemesi durumunda yapılması gerekenler hususunda T.C. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 2016/4457 Esas No, 2016/3204 Karar No ve 20/04/2016 tarihli bir kararı söz konusudur. Bu karar, kiralayan tarafından alınmayan veya geri gönderilen ödemeyi, kiracının süresi içinde varsa ya takip dosyasına ödemesi ya tekrar konutta teslim koşulu ile geri göndermesi ya da taşınmaz sahibi adına tevdii yeri tayin ettirmek suretiyle tevdi yerine ödemesi gerektiği, yönündedir. Ayrıca yine T.C. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin aynı yönde E. 2010/318, K. 2010/4928 ve 26.4.2010 tarihli bir başka kararı da bulunmaktadır. Kısacası, eğer kira ödemesi PTT vasıtasıyla yapılacaksa, bir sorunla karşılaşmamak için ödemenin mutlaka “konutta ödemeli” olarak yapılması yerinde olacaktır. Hüseyin Yörükoğlu SMMM
    karolunita-
    kamu spotu mu bu. iletişim bakanlığından mısın sen?
     busrawashere
     mali müşavirlik işim yok büyük ihtimalle de olmayacak ama tşk smmm
     /
     0

     Tarihe Göre

     İçerik bulunamadı.