Mehter'den Orkestra'ya
  • Popüler
  • Tarihe Göre
  Vidiom
  Bu başlığa vidio eklemek için telefonundaki dio uygulamasından giriş yap!
   vesairadam
   -Mehter, Farsça “mihter” kelimesinden gelmektedir. Mihter, “en büyük”,”en yüce” anlamındadır. Saraydaki üst düzey memur ve vezirler için de bu kelime kullanılmıştır. Dizilişinden dolayı Farsça “hilal,ay” anlamına gelen “mah” kelimesinden türediği de söylenmektedir. -1228 yılında Karacahisar’ın fethinden sonra Osman Gazi, Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat’a hediyeler gönderir. Alaaddin Keykubat’ta Osman Gazi’ye bağımsızlık alameti olarak davul ve sancak gönderir. Osmanlı mehterinin başlangıç noktası bu ilk davul ve sancaktır. -Mehter takımının büyüklüğü kat olarak ifade edilir. Bir enstrümandan kaç tane varsa o kadar katlı olurdu. Üç zurna, üç davul, üç zil var ise o mehter üç katlıdır gibi. Üç katlı mehter takımları sancaklar, beş katlı vezirler, yedi katlı sadrazamlar, dokuz ya da on iki katlı mehter takımları ise padişahlar tarafından kurulmuştur. -II. Mahmut 1826’da Yeniçeri Ocağı’nı kaldırınca ona bağlı olan mehterhaneyi kapattı. Askeri müzik için Batı’daki bandolar örnek alınarak 1831’de Muzıka-i Hümayun kuruldu. Avrupa’dan Giuseppe Donizetti, Avrupa örneği bandoyu yetiştirmek üzere, sultan tarafından İstanbul’a davet edildi. 26 yıl boyunca İstanbul’da kalan Donizetti Paşa, bugün ki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın başlangıcı olan Muzika-i Hümayun’un temellerini atmıştır. -Batılılaşmanın hız kazandığı bu dönemlerde geleneksel mehterin yerine Mızıka-i Hümayun, Avrupa standartlarında oluşturulmuştur. Daha önceleri tahta çıkma, bayramlaşma, Cuma selamlıklarında mehter bulunurken, artık Mızıka-i Hümayun olmaktadır. Batı müziği II.Mahmut’un kararı ile devlet müziği olarak kabul edilmiştir. -Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet’in kuruluşuyla birlikte sanatsal faaliyetler artmıştır. Mızıka-i Hümayun’da geçici bir süre halife Mecid Efendi’ye bağlanmıştır. Halifeliğin kaldırılmasından sonra Mızıka-i Hümayun Ankara’da ilk konserini vermiş ve Atatürk’ün emriyle 1924’te Ankara’ya taşınmıştır. Daha sonra bu Mızıka-i Hümayun’un adı Riyaset-i Cumhur Musiki Heyeti adını almış ve orkestra şefliğine de İstiklal Marşı’mızın da bestecisi Zeki Bey (Üngör) getirilmiştir. Tam hali okumak isterseniz:
   https://tekinkayahan.wordpress.com/2020/06/27/mehterhaneden-senfoni-orkestrasina/
   https://tekinkayahan.wordpress.com/2020/06/27/mehterhaneden-senfoni-orkestrasina/
   Video olarak:
   https://www.youtube.com/watch?v=g_Vo27kysyg
   https://www.youtube.com/watch?v=g_Vo27kysyg
    moonlight3rd
    Güzel bilgi. Like.
    /
    0

    Tarihe Göre

    İçerik bulunamadı.