Kutsal Sohbet
  • Popüler
  • Tarihe Göre
  Vidiom
  Bu başlığa vidio eklemek için telefonundaki dio uygulamasından giriş yap!
   ender-mimtas
   Tanrı, Şeytan’a sordu: «Secde etmiyor musun, ey alçak!» O da, şunu söyledi: «Daha doğrusu,aşık deme- liydin. Aşıklar hor görülür; bu yüzden, beni alçak, aşa­ ğılık diye adlandırıyorsun. Bana olacakları, Anlaşılır kitap’ta okudum ben, ey Her Şeye Gücü Yeten, Sonra- sız Olan! Öyleyse nasıl alçaltabilirdim kendimi Adem’in önünde; madem ki onu topraktan beni ateşten yarattın? Bu iki karşıt varlık, anlaşamazlar. Ben, sana daha uzun süre hizmet ettim; benim erdemim, onunkin- den daha yüksek; bilgim daha geniş; eylemlerim daha yetkin.» Yüce Tanrı, ona dedi ki: «Seçim benimdir, senin değil.» O da, şöyle dedi: «Tüm seçimler gibi, benim seçimim de senindir; çünkü sen, beni seçmiş bulunu- yorsun, ey Yaratan. Onun önünde secde etmemi sen engelledin. Sözlerimde yanlışlık olsa, benim böyle ko- nuşmama izin vermezdin; çünkü sen, Her Şeyi Duyan- sın. Onun önünde secde etmemi istemiş olsaydın, buna boyun eğerdim. Seni benden daha iyi tanıyan bir kimse bilmiyorum, bilgelerin içinde.»
   /
   0

   Tarihe Göre

   İçerik bulunamadı.