Kuran-ı Kerim'de Evrenin Genişlemesi Bilgisi Yoktur Diyen Ateistlere Reddiye
  • Popüler
  • Tarihe Göre
  Vidiom
  Bu başlığa vidio eklemek için telefonundaki dio uygulamasından giriş yap!
   adem_a19
   Evrenin Genişlemesi “Biz göğü ‘büyük bir kudretle’ bina ettik ve şüphesiz Biz (onu) genişleticiyiz (Zariyat Suresi: 47) Bu ayette geçen “sema (gök)” kelimesi Kur’an’ın pek çok yerinde uzay ve evren anlamında kullanılır. Nitekim burada da bu anlamda kullanılmıştır ve evrenin genişleyici olduğu bildirilmiştir.Türkçeye “Şüphesiz Biz genişleticiyiz olarak çevrilen Arapça “innâ lemûsiûn” ifadesindeki “mûsiûn” kelimesi, “genişletmek” anlamına gelen “evsea” fiilinden türemiştir. “Le” ön-eki de takip ettiği isim ya da sıfata vurgu ekleyerek “çok fazla” anlamı katmaktadır. bu ifade; “Biz göğü veya evreni çok fazla genişletiyoruz” anlamı taşımaktadır. Bilimin varmış olduğu sonuç da aynıdır. Eski tefsirlerde ne yazdığına göz atalım : “Göğü genişletiyoruz, bunu da İbn Zeyd, demiştir.” [Ez-Zadul-Mesir Tefsiri] Yine İbn Kesir tefsiri olarak bilinen ve 14.yy'da yazılmış olan eserde, Zariyat Suresi 47.ayeti "Göğü gücümüzle Biz kurduk. Ve Muhakkak ki Biz, genişleticiyiz" şeklinde çevrilmiş ve şu bilgiler verilmiştir: "Ve muhakkak ki Biz genişleticiyiz.” Onun köşe bucaklarını genişlettik.” “Biz göğü, güç ve kuvvetimizle yükselttik. Şüphesiz ki bizler o göğü genişletenleriz.” [Taberi Tefsiri] “Âyetten maksadın, ”gökyüzünü genişleten" [Ruhul Beyan]; At-Tabarani Tefsiri (yıl 970) “Evreni her yöne genişletiyoruz”; Maturidi Tefsiri “Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz genişletmekteyiz”; İmam Gazali Tefsiri "Göğü kendi ellerimizle biz kurduk ve biz (onu) elbette genişleticiyiz”; Beydavi Tefsiri “Göğü kuvvetle bina ettik ve gerçekten biz, elbette genişletenleriz.”; Nesefi Tefsiri “Biz, göğü kudretimizle yükselttik ve biz onu genişleticiyiz.”; Kurtûbî Tefsiri “Ve Biz göğü kudret ve kuvvetle bina ettik ve muhakkak Biz genişleticileriz.”; Ed-Durul-Mensur Tefsiri “Göğü elimizle biz kurduk ve şüphesiz biz onu genişleticiyiz.”; Ebussuud Tefsiri "Göğü elimizle biz kurduk ve şüphesiz biz onu genişleticiyiz"İlk Tefsir olan Mukatil bin Süleyman’ın tefsirindede bu mana verilmiştir “Sema{da} da {bir ayet vardır}. Biz onu bir eyd {yani, kuwet} ile bina ettik ve muhakkak Biz genişlik verenleriz. "Göğü sağlam yaptık" Kuvvetli "Ve biz genişleticiyiz." [Vahidi Tefsiri] “Göğü kendi ellerimizle biz kurduk ve biz (onu) elbette genişleticıyız.” [İbn Kayyim el-Cevziyye Tefsiri] “Sema ki onu kudret, kuvvet ile bina ettik. Gerçekten biz genişlik vereniz.” [İbn Arabi Tefsiri] Burada alıntı yaptığım tefsirler, 1929’dan önce yazılmıştır.
    luna__
    bu sefer harbi özete ihtiyacım var
    /
    0

    Tarihe Göre

    İçerik bulunamadı.