Kitap Müzayedeleri ve Kısa Tarihi
  • Popüler
  • Tarihe Göre
  Vidiom
  Bu başlığa vidio eklemek için telefonundaki dio uygulamasından giriş yap!
   antikakitap
   Kitap binlerce yıldır etrafta olmasına rağmen, onları açık artırmada satma pratiği nispeten yenidir. İlk kitap ihaleleri on altıncı yüzyılın sonlarında gerçekleşti. Kitap müzayedesinin yükselişinin neden bu zamanda gerçekleştiğini anlamak için, matbaanın bir asır önce icat edildiğini hatırlamak gerekir. Hayatta kalan kitap katalogları aracılığıyla erken kitap ihalelerini biliyoruz. Lodewijk Elzevier adında bir Hollandalı, kitap müzayedesinin öncüleri arasındaydı ve Elzevier gibi adamlardan iş modeli İngiltere’ye ve ötesine yayıldı. Matbaanın kitap müzayedesinin yükselişiyle çok ilgisi vardı. En belirgin sebep, basının kitapları daha yaygın hale getirmesiydi. Kitap ihaleleri için elverişli bir iklime katkıda bulunan diğer elverişli koşullar arasında giderek artan sayıda okuryazar insan, kütüphane sıkıntısı ve koleksiyonlarıyla hızlı bir satış için ayrılmak isteyen birçok aile vardı. İngiltere’deki ilk katalog 1668 yılına dayanıyor. İngiltere’de 1676’dan 1700’e kadar yaklaşık yüz açık artırma yapıldı; bu, 17. Yüzyılda İngiltere’deki Kitap Müzayedelerinde John Lawler’a göre, 350.000 kitabın 250.000 paundluk bir gelire satılması anlamına geliyordu. Kitap ihaleleri, İngiltere’deki kitap endüstrisinin yavaşlama yaşadığı bir zamanda geldi. Kral, kitap ticaretine (fiyat sınırlamaları gibi) iş hayatına zarar veren düzenlemeler getirmişti. Açık artırma, kitapçıların müşterilerle yeni yollarla bağlantı kurması için bir yol sağladı. Kitapçılar artık bazı hoş olmayan gelenekleri atlatabildikleri için, yetkililer ve kitap müzayedecileri arasında bazı gerginlikler vardı. Müzayedecilerin kendileri kişilikleri, karizmaları ve satışçılıklarıyla tanındılar, böylece satıcılar ve alıcılar etkili bir müzayedeciyi not alacaklardı. Müzayedecilerin ürünlerini özellikle iyi bilmeleri gerekmiyordu. Bir müzayedeci, açık artırmadaki tüm kitapların, birçok kitabın bu kadar eski olmadığı, en eski baskı döneminden kalma olduğunu iddia etti. Bir başka hevesli müzayedecinin satılık kitap okuması, kataloglarının gecikmesine ve işe engel olmasına neden oldu. Koleksiyon sahibinin evinde gerçekleşen bazı müzayedeler hariç, müzayedeler genellikle salonlar ve kahvehaneler gibi kamusal alanlarda yapıldı. Kitap müzayedesi, genel okuyucunun kitaplara ve bilgilere erişimini, kitap bulmanın daha yavaş olduğu ve arkadaş kütüphanelerine ve kitapçılarla yakın ilişkilere bağlı olduğu zamandan çok daha geniş hale getirdi.
   https://antikakitap.com
   Antika Kitap
   /
   0

   Tarihe Göre

   İçerik bulunamadı.