İdare Hukukunda Zımni Red Süreleri 30 Güne Düşürüldü
  • Popüler
  • Tarihe Göre
  Vidiom
  Bu başlığa vidio eklemek için telefonundaki dio uygulamasından giriş yap!
   sule88
   İdarenin Zımni Red Süreleri Kısaldı Ceza Muhakemesi Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1. Maddesi 2577 sayılı Kanunun 10. Maddesinin 2. Fıkrasında değişiklik yaparak; “Otuz gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İlgililer otuz günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre Danıştaya, idare ve vergi mahkemelerine dava açabilirler. Otuz günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin değilse ilgili bu cevabı, isteminin reddi sayarak dava açabileceği gibi, kesin cevabı da bekleyebilir. Bu takdirde dava açma süresi işlemez. Ancak, bekleme süresi başvuru tarihinden itibaren dört ayı geçemez. Dava açılmaması veya davanın süreden reddi hallerinde, otuz günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili idari makamlarca cevap verilirse, cevabın tebliğinden itibaren altmış gün içinde dava açabilirler” haline getirmiştir. Düzenlemeden önce 60 gün olan “zımni red” süresi 30 güne düşürülmüştür. Artık ilgililer 30 günün bitiminden itibaren 60 gün içerisinde dava açabileceklerdir. Burada dikkat edilmesi gereken husus dava açma süresinin değiştirilmemiş olduğudur. İdare tarafından verilen cevabın kesin nitelikte olmaması durumunda kesin cevabı bekleme süresi de 6 aydan 4 aya düşürülmüştür.
   https://tarikdemirel.av.tr/idari-yargilama-usulu-kanununda-zimni-red-surelerini-kapsayan-degisiklikler-ve-ihale-hukuku/
   İdare Hukukunda Zımni Red Süreleri 30 güne Düşürüldü
   /
   0

   Tarihe Göre

   İçerik bulunamadı.