124
5.5.2020
En Nefret Ettiğiniz Kelime
  • Seçmece
  • Popüler
  • Tarihe Göre
   gadjodilo
   normal Bir kelime ancak bu kadar bencillik, megolamanlık, faşistlik ve ötekileştiricilik içerebilir. Genel kabulün dışında kalan- kalmak isteyenleri dışarda bırakan bu kelime onları adlandırırken kendine atıf yapacak kadar kısıtlayıcıdır da.
    hesapsilindi00
    Normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal Normal normal normal normal normal normal normal normal normal normal
     nyhmph
     "Sanane" herhalde
      redkit00
      Fark etmez. Arkadaşlarımı çok kez uyarmama rağmen şu kelimeyi kullanmayı birakamadik bir türlü.
       ozgusjhssh
       Yine yerine 'gine' 'kızım'
        tahoe_og
        Neden diye sorduğumda eğer cevap olarak "işte, öyle, zorunda mıyım?, canım istemiyo" derse onun ızdırabını sikerim.
         yavnegerenk_var
         napon(o kadar itici geliyoki) hani napıyorsun ne yaparsın hayat nasıl naparsın tamam da napon ne abi İİ YAPOOOM SEN NAPON diyesim var aq
          gumball-w
          “Aynen” (10 karakter)
           hanashii
           'bakarız'...
            steteskop.gel
            "Okeyyy"👈🤮
             gamzemelissa
             Kesinlikle "ok"
              pixiu
              Kongrecıleyşıns
               ayakirasuszo
               İki kelime: "Kafanda kuruyosun"
                butterfly35
                Hallederiz denilmesi 😱😱😱 Ama bir türlü halledilmemesi 🤬🤬
                 katakulliciunsal
                 Aynen aynen aynen
                  bestekar
                  Felan, fark etmez, regli (regl diyin şuna artık)..
                   ablanhacer
                   Bakarız 😑
                    angry.lydia
                    Emin misin ?😒
                     mervenizz_
                     bağırmadığım halde bağırma demesi konuşurken bana sus denilmesi
                      imailahorsilah
                      Canım(bir kelime ancak bu kadar samimiyetsiz, çirkin ve bıyık altından sırıtan nitelikte olabilir öğğkk
                      /
                      0

                      Tarihe Göre

                      İçerik bulunamadı.