25
19.5.2020
Bu Başlığın Altına Bir Ekonomi Terimi Açıkla
 • Favorilere Ekle
 • Başlığı Paylaş
 • Embed Kopyala
 • Seçmece
 • Popüler
 • Tarihe Göre
Ülkenin en büyük sorunu kimsenin ekonomi bilmemesi bence. Başlık tarzlarına uygun bir başlık oldu sanırım bu da. En duyulanı ve en bilinmeyeni ile açıyorum oturumu. Enflasyon: dolanımda bulunan para miktarıyla, malların ve satın alınabilir hizmetlerin toplamı arasındaki açığın büyümesi nedeniyle ortaya çıkan ve fiyatların toptan yükselişi, para değerinin düşmesi biçiminde kendini gösteren ekonomik ve parasal süreç. Yani şöyle düşünün. Bir şey çoksa kıymeti kalmaz ya, bir anda piyasadaki para çoğalıyor. Bu sırada malların değeri aynı kalsa dahi daha fazla para harcamak zorunda kalıyorsunuz.
 • Yanıtla
 • 2
 • 0
 • Favorilere Ekle
 • Embed Kopyala
IMKB: Istanbul Menkul Kiymetler Borsasi Ekonomik bir terim gibi geldi bana..
 • Yanıtla
 • 4
 • 0
 • Favorilere Ekle
 • Embed Kopyala
Enflasyon: Ürün veya hizmetlerin toplamında oluşan fiyat değişikliklerini yüzdesel olarak ifade eden değerdir. Deflasyon: Bir ekonomide toplam arzın, toplam talebi aşması durumudur. para darlığı yanı deflasyon eğrim hep up :)
 • Yanıtla
 • 3
 • 0
 • Favorilere Ekle
 • Embed Kopyala
Ceteris paribus: Latince ''Bütün koşullar sabit kaldığında'' anlamı katıyordu herhalde ekonomi dersi almıştık üniversitedeyken.
 • Yanıtla
 • 4
 • 0
 • Favorilere Ekle
 • Embed Kopyala
İktisat derslerinden aklimda kalan 2 terim.Aciklamalarada googledan baktim zaten 😁 Mikro ekonomi özel pazarları ve ekonomik segmentleri inceleyen bilim dalıdır. Tüketici davranışları, bireysel iş gücü pazarları ve firmalar teorisi gibi konuları inceler. Makro ekonomi ise bütün bir ekonominin incelendiği bilim dalıdır. Toplumsal arz-talep, ulusal gider ve enflasyon gibi toplu değişkenleri inceler.
 • Yanıtla
 • 3
 • 0
 • Favorilere Ekle
 • Embed Kopyala
Arbitraj, Trade, Change, CrpytoCurrency
 • Yanıtla
 • 3
 • 0
 • Favorilere Ekle
 • Embed Kopyala
GSYIH (Gayri safi yurt içi hasıla) :Bir ekonomide belli bir dönemde yurt içinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin toplam parasal değeri. Bununla alakalı olarak Gsyıh 'daki artış ekonominin büyüdüğünü gösterir.Ekonomik büyümeyle karıştırılan "Ekonomik Kalkınma " kavramı ise Gsyih artışının yanı sıra sosyal göstergelerin de iyileşmesini,yaşam standardının yükselmesini,refah artışını,,siyasi gelişmeleri ..vb kapsar.
 • Yanıtla
 • 3
 • 0
 • Favorilere Ekle
 • Embed Kopyala
Neoliberal ekonomi: 20. yy sonlarında ortaya atılan bir ekonomi biçimidir. günümüzde de hala uygulanmaktadır. Liberalizmin yeni hali demektir. Liberalizm de serbestleşme, özelleştirme anlamına gelir. Bu ekonomik sistem ilk olarak Şilide yapılmıştır. Şili darbesi diye bilinen darbenin arkasındaki gerçek Şili üzerinde bir neoliberalizm deneyi yapmaktır. Böylelikle neoliberalizm tüm dünyada yayılmaya başlamıştır. Demir Lady lakaplı İngiltere Başbakanı Thatcher ve Amerika Başkanı Reagen tarafından ülkelerine uyarlanmıştır. Ancak neoliberalizmin bir özelliği ülkelere zorla dayatılmış olmalarıdır ya darbeyle ya da doğal bir afetten faydalanarak tüm ülkeler zorla neoliberalleştirilmesidir, ABD ve İngiltere haricinde. Türkiye'de de 80 darbesinin temelinin neoliberalizmi ülkeye getirmek olduğu söylenebilir. Çünkü o dönem başkanı Özal IMF ve Dünya Bankasında eğitim almış bir isimdi ki herkes bilir Özal ile birlikte bir özelleştirme furyası başladı ülkede hala da devam etmektedir. Neoliberalizmin amacı devletin ekonomi üzerindeki etkisini azaltmak. Devleti şirketleştirmektir. Ekonominin müdahale olmaksızın kendi kendine bir düzene gireceğine inanılır.
 • Yanıtla
 • 3
 • 0
 • Favorilere Ekle
 • Embed Kopyala
Pek de sevdiğim bir terimdir. İSKONTO İskontonun temel anlamı indirim demek. Muhasebe ve banka alanında farklı anlamda kullanılsa da, iskonto bir borcun ya da bedelin ödenmesi esnasında yapılan indirim anlamını taşır.
 • Yanıtla
 • 0
 • 0
 • Favorilere Ekle
 • Embed Kopyala
/
0
yeni dio gir..

Tarihe Göre

İçerik bulunamadı.