Bu Başlığın Altına Bir Ekonomi Terimi Açıkla
  • Popüler
  • Tarihe Göre
  Vidiom
  Bu başlığa vidio eklemek için telefonundaki dio uygulamasından giriş yap!
   ozanesi
   Ülkenin en büyük sorunu kimsenin ekonomi bilmemesi bence. Başlık tarzlarına uygun bir başlık oldu sanırım bu da. En duyulanı ve en bilinmeyeni ile açıyorum oturumu. Enflasyon: dolanımda bulunan para miktarıyla, malların ve satın alınabilir hizmetlerin toplamı arasındaki açığın büyümesi nedeniyle ortaya çıkan ve fiyatların toptan yükselişi, para değerinin düşmesi biçiminde kendini gösteren ekonomik ve parasal süreç. Yani şöyle düşünün. Bir şey çoksa kıymeti kalmaz ya, bir anda piyasadaki para çoğalıyor. Bu sırada malların değeri aynı kalsa dahi daha fazla para harcamak zorunda kalıyorsunuz.
    kuyinist
    IMKB: Istanbul Menkul Kiymetler Borsasi Ekonomik bir terim gibi geldi bana..
     miguelfelix
     Enflasyon: Ürün veya hizmetlerin toplamında oluşan fiyat değişikliklerini yüzdesel olarak ifade eden değerdir. Deflasyon: Bir ekonomide toplam arzın, toplam talebi aşması durumudur. para darlığı yanı deflasyon eğrim hep up :)
      redkit00
      Ceteris paribus: Latince ''Bütün koşullar sabit kaldığında'' anlamı katıyordu herhalde ekonomi dersi almıştık üniversitedeyken.
       meyvesebze
       İktisat derslerinden aklimda kalan 2 terim.Aciklamalarada googledan baktim zaten 😁 Mikro ekonomi özel pazarları ve ekonomik segmentleri inceleyen bilim dalıdır. Tüketici davranışları, bireysel iş gücü pazarları ve firmalar teorisi gibi konuları inceler. Makro ekonomi ise bütün bir ekonominin incelendiği bilim dalıdır. Toplumsal arz-talep, ulusal gider ve enflasyon gibi toplu değişkenleri inceler.
        torodepresto
        Arbitraj, Trade, Change, CrpytoCurrency
         bayanyanlis
         GSYIH (Gayri safi yurt içi hasıla) :Bir ekonomide belli bir dönemde yurt içinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin toplam parasal değeri. Bununla alakalı olarak Gsyıh 'daki artış ekonominin büyüdüğünü gösterir.Ekonomik büyümeyle karıştırılan "Ekonomik Kalkınma " kavramı ise Gsyih artışının yanı sıra sosyal göstergelerin de iyileşmesini,yaşam standardının yükselmesini,refah artışını,,siyasi gelişmeleri ..vb kapsar.
          nunukafasi
          Neoliberal ekonomi: 20. yy sonlarında ortaya atılan bir ekonomi biçimidir. günümüzde de hala uygulanmaktadır. Liberalizmin yeni hali demektir. Liberalizm de serbestleşme, özelleştirme anlamına gelir. Bu ekonomik sistem ilk olarak Şilide yapılmıştır. Şili darbesi diye bilinen darbenin arkasındaki gerçek Şili üzerinde bir neoliberalizm deneyi yapmaktır. Böylelikle neoliberalizm tüm dünyada yayılmaya başlamıştır. Demir Lady lakaplı İngiltere Başbakanı Thatcher ve Amerika Başkanı Reagen tarafından ülkelerine uyarlanmıştır. Ancak neoliberalizmin bir özelliği ülkelere zorla dayatılmış olmalarıdır ya darbeyle ya da doğal bir afetten faydalanarak tüm ülkeler zorla neoliberalleştirilmesidir, ABD ve İngiltere haricinde. Türkiye'de de 80 darbesinin temelinin neoliberalizmi ülkeye getirmek olduğu söylenebilir. Çünkü o dönem başkanı Özal IMF ve Dünya Bankasında eğitim almış bir isimdi ki herkes bilir Özal ile birlikte bir özelleştirme furyası başladı ülkede hala da devam etmektedir. Neoliberalizmin amacı devletin ekonomi üzerindeki etkisini azaltmak. Devleti şirketleştirmektir. Ekonominin müdahale olmaksızın kendi kendine bir düzene gireceğine inanılır.
           velevkiozge
           Pek de sevdiğim bir terimdir. İSKONTO İskontonun temel anlamı indirim demek. Muhasebe ve banka alanında farklı anlamda kullanılsa da, iskonto bir borcun ya da bedelin ödenmesi esnasında yapılan indirim anlamını taşır.
            sinan-kemal
            Slumflasyon: batma ekonomisi demek. Enflasyon yükselirken ekonomi ya da reel (üretici-yani banka-finans kurumları hariç) ekonomi büyümüyorsa, o ülkede slumflasyon vardır ve ülke batmaktadır.
            /
            0

            Tarihe Göre

            İçerik bulunamadı.