Avrupa Yeşil Mütabakatı ve Eleştirisi
  • Popüler
  • Tarihe Göre
  Vidiom
  Bu başlığa vidio eklemek için telefonundaki dio uygulamasından giriş yap!
   blacksabahattin
   https://yesildusunce.org/dl/uploads/yesilavrupamutabakati.pdf
   Avrupa Yeşil Mutabakatı Tam Metni
   Sürdürülebilir bir gelecek için AB ekonomisini şekillendirmeyi odağına alan Avrupa Yeşil Mutabakatı, bunun için belirlediği hedef ve araçları ihtiyaçlar doğrultusunda zamanla güncelleyerek geliştirecektir. Tanımlanan hedefler kapsamında bu büyüme stratejisi; 1.2030 ve 2050 için AB’nin iklim hedeflerini arttırmak, 2.Temiz, ulaşılabilir ve güvenli enerji sağlamak, 3.Temiz ve döngüsel bir ekonomi için endüstriyi harekete geçirmek 4.İnşaat ve yenilemede enerji ve kaynak verimli bir yol 5.Tarladan sofraya: adil, sağlıklı ve çevre dostu bir gıda sistemi tasarlamak 6.Toksik içermeyen bir çevre için, sıfır kirlilik hedefi 7.Sürdürülebilir ve akıllı hareketliliğe geçişin hızlandırılması 8.Ekosistemleri ve biyoçeşitliliği korumak olmak üzere 8 politika alanı altında kurgulanmıştır. AB, Mutabakat kapsamında hedeflenen dönüşümün gerçekleştirilmesi sürecinde yol haritası olması ve araç görevi görebilmesi için bazı plan ve mekanizmalar geliştirmiştir. Bunları; 1.Sürdürebilirliği tüm AB politikalarında ana akımlaştırma, 2.Yeşil finans ve yatırımı gözeterek adil bir geçişi garanti altına almak, 3.Ulusal bütçeleri yeşillendirmek ve doğru fiyat sinyalleri göndermek 4.Araştırmaları harekete geçirmek ve yeniliği teşvik etmek 5.Eğitim ve öğretimi etkinleştirmek 6.Yeşil yemin - Zarar verme 7.Avrupa iklim paktı 8.Küresel bir lider olarak AB alt başlıklarını sıralayabiliriz. Yeşil Mutabakat, AB’nin 2050’ye kadar net sera gazı emisyonlarının sıfırlandığı, ekonomik büyümenin kaynak kullanımından ayrıştırıldığı ve kimsenin ve hiçbir bölgenin geride bırakılmaması temel hedeflerini içeren stratejisiyle, emisyonları azaltırken iş imkanları yaratacak ve yaşam kalitesini artıracaktır. <----------------------------------------------------------------------------------> Her şey çok güzel görünüyor ancak işin eleştiri boyutuna gelecek olursak, yeşil mütabakat, yeşil finansman, yeşil pazarlama, yeşil ürün, yeşil üretim gibi konular bu pakt altında üretimi yakında bitireceğe benziyor. Üretimi neden bitirecek konusuna gelince, ilk akla gelen yasaklı maddeler endeksi ve bu endekse her yıl eklenen maddeler yüzünden hammadde teminlerinde yaşanan problemler oluyor tabii ki. Niş bir tüketim çeşidi olan yeşil tüketim aslında yeşil olmayan ürünlerden çok daha pahalı ve bu ürünlerin üretimi daha zor olmaktadır. Eğer Avrupa Birliği bir şekilde bu konuyu bir dengeye oturtamaz ve ileri seviyeye taşırsa vay halimize sayın seyirciler diyorum.
    strangestar
    Sanayi devrimin de parayı kırıp dünyanın içine sıçtılar şimdi temiz enerji niyetine yine parayı kırcaklar.
     arasserin
     Gec kalındı mi kalındı ama neresinden dönülse kar mı kar. Bu dünya hepimizin bir seyler yapmak zorundayız ,mecburuz
      somurtkan_sirin
      çok uzunmuş ama çevre ile ilgili sanırsam geç kalınsa da bir şeyler yapılırsa iyi olacak
       nickiharuto
       kesinlikle uygulanmalı sürdürülebilir bir kaynak oluşturulmalı .bunca ülke bu işi başaramazsa kim başaracak .desteklenmeli arkasında durulmalı vaz geçilmemeli. tüm dünya halkları buna ellerinden geldiğince destek olmalı.birileri cebini dolduracak bile olsa.dünyayı mahvederek doldurmaktansa dünyayı iyileştirerek doldursun .gelecek için var olsun AVRUPA YEŞİL MÜTABAKATI.
       /
       0

       Tarihe Göre

       İçerik bulunamadı.