Ateistlerin Tuhaflıkları ve Ateistlere Reddiye
  • Popüler
  • Tarihe Göre
  Vidiom
  Bu başlığa vidio eklemek için telefonundaki dio uygulamasından giriş yap!
   adem_a19
   Big Bang Teorisinde ele alınan büyük patlamanın dışarıdan bir etki olmaksızın kendiliğinden gerçekleştiğini iddia ediyorlar; ama bunu da ispat edemiyorlar. Bu patlamayı fizik kurallara bağlıyorlar, ama o kuralların nasıl oluştuğunu ve nasıl işlerlik kazandığını açıklayamıyorlar. Bing Bang Teorisinin ve entropi yasasının evrenin ezeli olduğu düşüncesini çürüttüğünü göremiyorlar Çünkü Bing Bang Teorisi evrenin başlangıcı olduğunu ileri sürerken aynı zamanda sonunun olduğunu bildirmektedir Bu teoriye göre evrenin genişlemesi belli zaman sonra büyük çöküşü getirecek sonunda ısısal ölüm denilen olay gerçekleşecek ve evren başlangıç haline dönecek, hatta tümüyle yok olacak. Bu senaryoya göre evrenin bir geleceği olmadığı gibi evrimin de bir anlamı kalmamaktadır Göremedigimiz için Tanrı’ya inanmıyoruz diyorlar ama bütün dinlerin bir gün sonu gelecek türü asla göremeyecekleri ütopyaya inanıyorlar. Bir şey açıklanabiliyorsa Tanrı ya gereksinim duymaz” iddiasında bulunan ateistler acaba bir arabanın bütün mekanizması açıklanabiliyorsa, fabrikasına gerek yoktur mu demek istiyorlar ? Evrendeki kanunları ve bunların işleyişini keşfetmek ve açıklamakla o kanunları ve işleyişi yaratıp ortaya koymanın farkını bir türlü kavrayamıyorlar Evrim Teorisinde iddia edilen ilk canlının ya cansız maddeden ya da kendiliğinden türediğini katı bir inanç yani dogma haline getirmelerine şaşırmıyorlar da Yüce Allah tarafından Hz. Âdem’in cansız topraktan yaratılması inancına şaşırıyorlar And olsun biz insanı, çamurdan, bir sülâleden (süzülüp çıkarılmış çamurdan) yarattık. Mü’minûn Suresi 12. Ayet Çamurdaki elementlerle insan vucudundaki elementler birbiriyle tamamen aynı oksijen-karbon-hidrojen-nitrojen-kalsiyum-fosfor-potasyum-sülfür-klor-sodyum Magnezyum-silikon-demir-çinko-bakır-boron-kobalt-vanadyum-iyot-selenyum-manganez-molibden-krom Kur’an’da gökler ve yer birlikte anıldığında bütün bir kâinatın kastedildiğini bilmiyorlar. Bu yüzden Rahman: 33. ayetinde Yüce Allah’ın “göklerin ve yerin sınırlarını aşıp geçemezsiniz ve onların dışına çıkamazsınız” ifadesinin kâinatın tamamının dışına çıkamazsınız anlamında olduğunu anlayamıyorlar. Ayette uzay geçmediği halde “Kur’an uzaya çıkamazsınız diyor” diye bir de iftira atıyorlar. Kur'an da Evrenin Genişlemesi bilgisi yok diyerek iftira atıyorlar Biz göğü ‘büyük bir kudretle’ bina ettik ve şüphesiz Biz (onu) genişleticiyiz (Zariyat Suresi: 47) Bu ayette geçen “sema (gök)” kelimesi Kur’an’ın pek çok yerinde uzay ve evren anlamında kullanılır. Nitekim burada da bu anlamda kullanılmıştır ve evrenin genişleyici olduğu bildirilmiştir.Türkçeye “Şüphesiz Biz genişleticiyiz olarak çevrilen Arapça “innâ lemûsiûn” ifadesindeki “mûsiûn” kelimesi, “genişletmek” anlamına gelen “evsea” fiilinden türemiştir. “Le” ön-eki de takip ettiği isim ya da sıfata vurgu ekleyerek “çok fazla” anlamı katmaktadır. bu ifade; “Biz göğü veya evreni çok fazla genişletiyoruz” anlamı taşımaktadır. Bilimin varmış olduğu sonuç da aynıdır.
    adem_a19
    6- Sodom ve Gomora fuhşunu Kur’an’ın lanetlemesini ve yasaklamasını sanki insanlığın büyük bir değerinin yasaklanması gibi sunuyorlar Bunun başta aile olmak üzere bütün insanlığın sonunu hazırlayan bir felaket getireceği bilincinden son derece uzaklar Bencilce düşünmeleri adeta gözlerini kör kulaklarını sağır ve beyinlerini işlevsiz kılmış vaziyette Bu durumları insanlığın nasıl bir kötü sona gittiğini görmelerine engel oluyor Batı ülkelerinde nüfus azalması ve buna bağlı olarak artan yaşlı nüfus sorununun bu gibi ölçüsüz cinsel özgürlüklerden kaynaklandığını bir türlü göremiyorlar. Çıplaklığı ilericilik, giyinmeyi gericilik sayıyorlar. Kıldan tüyden çağdaşlık ölçütleri üretiyorlar. Kendi kıyafetlerine saygı beklerken, başkalarının kıyafetlerine saygısızlık ediyorlar. İnsanların giysilerini, değerlerini ve dini davranışlarını hafife alıyorlar, hatta alay konusu yapıyorlar. 7- Nisa: 23. ayetinde yasaklanan evlilikler çerçevesinde sadece halalar ve teyzelerden bahsedildiğini yoksa bunların çocuklarının evlilikte zaten helal olduğunu Ahzab 50’de ise Hz. Peygamber’e ve başkalarına da evlenilmesi helal olan halakızı ve teyzekızından bahsedildiği ve arada bir çelişkinin olmadığını göremiyorlar Öte yandan Ahzab: 50. ayetinde Hz. Peygamber’in amca kızı, hala kızı, dayı kızıyla evliliğine izin verilmesinin sadece peygambere tanınmış hak olduğunu iddia ediyorlar ve bunu “ensest ilişki” diyerek çarpıtıyorlar. Kendi toplumlarına yabancılaştıkları için hala kızı, teyze kızı ve amca kızıyla evliliğin herkese helal olduğundan ve ülkemizde bu türden birçok evlilik bulunduğundan haberleri yok. Akılları o kadar körelmiş ki, bu tür meşru evlilik yapanlara hakaret ettiklerinin bile farkına varamıyorlar. Öte yandan bu tür evliliklerin sadece İslam hukukunda değil, çağdaş hukukta da meşru olduğunu ve asla ensest ilişki sayılmadığını da bilmiyorlar. 8- Ayetlerin bağlamlarını bilmedikleri için Allah, bir yerde peygamberler eşittir, bir başka yerde değildir diyor diye Kur’an’da çelişki bulduklarını zannediyorlar Halbuki Kur’an, bütün peygamberlerin peygamberlikte eşit olduğunu, ama kendilerine verilen bazı özellikler bakımından aralarında farklılıkların bulunduğunu bildirir Bunu ilkokul düzeyinde din bilgisi almış olan kişiler dahi bilir.
     adem_a19
     9- Bir Müslümanın dini, ırzı, namusu ve vatanı tehlikeye düştüğünde savaşmaktan kaçmayacağını bilmiyorlar. “Kur’an savaşa teşvik ediyor”, diyerek onda hata bulduklarını zannediyorlar. Kur’an’ı açıklayan Hz. Peygamber’in “Savaş istemeyin ama şayet kaçınılmaz olduysa yani saldırıya uğradıysanız sakın savaştan kaçmayın” (Müslim “Cihad” 20) sözünü bilmiyorlar. Kur’an’daki savaşla ilgili ayetlerin bu hadiste çizilen çerçevede olduğunu anlayamıyorlar. İslam, isminin köken anlamında olduğu üzere barış dinidir. Barış asıldır, savaş geçici bir çözümdür. Bu, bir insanın hastalandığında tedavi olması veya ameliyat olması gibidir. Bir saldırı veya kuşatma durumunda şayet tek seçenek ve çözüm savaş ise Müslüman, vatanının bağımsızlığı ve milletinin özgürlüğü için ölümü göze alarak savaşmaktan kaçınmaz. Müslüman, savaşa ölmek veya öldürmek için değil, özgürce ve değerleri çerçevesinde yaşamayı teminat altına almak için gider. İslam devletler hukukuna göre sivile, kadına, çocuğa, yaralıya, din adamlarına ve benzerlerine dokunulmaz. İslam’a bu şekilde saldıran ateistler, kendilerine benzer ateist olan Stalin gibilerinin işledikleri cinayetleri ve savaş suçlarını görmezden gelirler. 10- çinli ateistler çevrelerce köleleştirilen işçi sınıfının varlığına yönelik bir açıklama getiremiyorlar ne işçilerin kötü çalışma şartlarını ne de ücretlerini iyileştiriyor Kapitalist Batı zavallı işçilerin alın teri ve kanları üzerinden servetlerine servet katıyorlar Bu gerçeği görmek her nedense ateistlerin işlerine gelmiyor islam gittiği yere barış düzen huzur getirir.islam gelmeden önce öz kızlarını diri diri gömen halk savaşa giderken yavruları olan köpeği rahatsız etmemek için yolunu değiştirecek hale gelmişdir. 11- Göremedikleri için Tanrı’ya inanmıyorlar ama dinlerin bir gün sonu gelecek türü asla göremeyecekleri ütopyaya inanıyorlar. Bir şey açıklanabiliyorsa Tanrı ya gereksinim duymaz” iddiasında bulunan ateistler acaba bir arabanın bütün mekanizması açıklanabiliyorsa, fabrikasına gerek yoktur mu demek istiyorlar ? Evrendeki kanunları ve bunların işleyişini keşfetmek ve açıklamakla o kanunları ve işleyişi yaratıp ortaya koymanın farkını bir türlü kavrayamıyorlar
      berat_albayrak_
      Ateist olmasam da dediklerinin hepsinin ateistlerce bir cevabı bulunmakta
       adem_a19
       13- Ateist, (Âhirete gidip gelen mi var?) diyor. Evet, âhirete gidip gelen vardır. Yalan söylemediği, dost düşman, dinli dinsiz herkes tarafından kabul edilen, lakabı Emin olan biri vardır. Muhammed-ül-emin, güvenilen, doğru söyleyen Muhammed demektir (sallallahü aleyhi ve sellem). Müslümanlar ve müşrikler, (Bu kesinlikle hiç yalan söylemedi) demişlerdi. Adı Emin olarak meşhur olmuştu. Peygamberim) dediği zaman, sadece o devrin müşrikleri yani ateistler inkâr etmişlerdi. Müslümanlar da, yalan söylemediğini, hep doğru sözlü olduğunu bildikleri için tasdik etmişlerdi. (Ben bir anda Cenneti, Cehennemi ve öbür âlemi dolaşıp geldim) dedi. O devrin ateistleri, (Bu iyice delirdi) dediler. Fakat akıllı insanlar, akıllı iş adamı Hazret-i Ebu Bekir gibiler, (O demişse doğrudur) dediler. Müşrikler, imtihana kalkıştılar. (Kudüs’e de gittiğine göre, Kudüs’teki caminin kaç penceresi, kaç direği var?) diye sordular. Hepsine doğru cevap verdi. Ama ateistin aklı, inkârla örtülü olduğu için, yine yaratıcıyı kabul edemedi. 14- Erkek maymun, evrimleşerek bir kadın mı oldu, yüzünde sakalı evrimleşerek döküldü mü? Dişi maymun, evrimleşti, erkek insan mı oldu, yüzünde sakal mı çıktı? İlk maymun erkek miydi, dişi miydi? Bir kısmı insan oldu da, diğer kısmı niye maymun olarak kaldı? İtalyan bir profesör, yeni bir teori çıkarmış, insanın maymundan değil, ayıdan geldiğine dair üç delil ortaya atmıştı: 1- Ayı, yavrusunu döverken insan gibi tokatlar, maymun ise ısırır. 2- Ayı dişisiyle,yavrularının görmediği bir yerde çiftleşir. Hâlbuki maymunda böyle bir şey yoktur Yavrularının yanında da çiftleşir. 3- Oyuncak dükkânına giden bebekler ayı oyuncaklarını tercih ederler. Bu deliller insanların ayıdan geldiğini gösterir. ateisler sürekli bir evrim var diyor Maymundan insan oldu Peki bu evrimleşme kendiliğinden mi oluyor ? Bunu yapan biri yok mu Niye hep olumlu yönde gelişen bir evrim oluyor Mesela zamanla insanlar niye gözsüz kulaksız olmuyor Yani bir insanın gözü çoğaldı, başının her tarafı göz doldu, üç beş kuyruk meydana çıktı. Kadınların sakalı çıktı, erkeklerin sakalı yok oldu Hepsi gerçekleşti diyelim Peki bunlar bir yaratıcıyı inkâr için bir sebep olabilir mi? Kâinattaki varlıkların kendiliğinden olduğunu kabul etmek normal akıl ve zekâ işi midir?
        benita
        Adem ateist misin?
         adem_a19
         www.youtube.com/watch?v=isMZIWE5D7A
         www.youtube.com/watch?v=isMZIWE5D7A
          luna__
          ya açtın ya zaten bu başlığı
           adem_a19
           www.youtube.com/watch?v=nKJBS1KO4L0
           www.youtube.com/watch?v=nKJBS1KO4L0
            torture
            İnsanların inançları seni neden bu kadar çok ilgilendiriyor?
            /
            0

            Tarihe Göre

            İçerik bulunamadı.