Allah Kaldıramayacağı Taşı Yaratabilir Mi?
  • Popüler
  • Tarihe Göre
  Vidiom
  Bu başlığa vidio eklemek için telefonundaki dio uygulamasından giriş yap!
   emre_dogan_26
   Soruda çok basit bir mantık hatası (çelişki) olduğundan soru geçerli değildir zaten! P önermesi -> Allah her şeye gücü yetendir. Q önermesi -> Allahın güç yetiremeyeceği şey Y’dir Soru: Allah Y’ye güç yetirebilir mi? Cevap: P ve Q çelişmektedir, soru geçersizdir.
    moonlight3rd
    A- Allah her şeye gücü yetendir ve her şeyi yaratma gücüne sahiptir. B- Allah kendisinin kaldıramayacağı taşı yaratabilir. C- Buna göre Allah'ın gücü kendisinin kaldıramayacağı taşı yaratmaya yetiyorsa Allah'ın gücünün yetmey3ceği bir olgu oluşuyor. A ve C çelişiyorsa suç soruda mıdır? İnandıklarınızda mı?
     emre_dogan_26
     Cevap 1: Yaratabilir. O zaman Allah taşı kaldıramaz, demek ki her şeye kadir değildir Bu durum Allah’ın temel sıfatları ile çeliştiği için Allah yoktur. Cevap 2: Yaratamaz. O zaman Allah her şeye kadir değildir, zira böyle bir taş yaratamaz. Bu durum da Allah’ın temel sıfatları ile çeliştiği için Allah yoktur. Yukarıdaki itiraza cevap vermeden önce soruyu iyi anlamamız gerekiyor. Soru aslında şu şekilde de ifade edilebilir: “Allah, ‘her taşı kaldırabilen birisinin kaldıramayacağı bir taş’ yaratabilir mi?” Bu soruda “her taşı kaldırabilen birisinin kaldıramayacağı taş” ifadesi, açıkça görüleceği üzere çelişki içeren bir ifadedir. Çelişki içeren ifadenin ne olduğunu anlamanın en kolay yolu bunla ilgili örneklere bakmaktır: “Hem siyah, hem siyah olmayan kalem”, “Evli bekar”, “Dört kenarlı üçgen” vb. Aslında yukarıdaki soru benzeri başka ifadelerle de sorulabilir: “Allah evli bekar yaratabilir mi?”, “Allah dört kenarlı üçgen yaratabilir mi?”. Allah’ın çelişkili şeyler yaratabilip yaratamadığı konusunda felsefeci ve kelamcılar arasında görüş ayrılığı vardır. Burada, bunların hangisinin doğru yaklaşım olduğunu belirlemeden, her iki durumda da ateistik iddiaların geçersiz olduğunu göstermekle yetineceğiz. Şimdi bu iki görüş çerçevesinden de bakıp, yukarıdaki sorunun nasıl cevap bulduğuna bakalım. 1. Allah’ın çelişki içeren şeyleri yaratması anlamsızdır görüşü: Bu görüşün savunucularına göre Allah’ın her şeye kadir sıfatı, Allah’ın “mümkün” olan her şeyi yaratabileceği anlamına gelir. Mesela fizik yasalarının farklı olduğu bir evren mümkün olduğu için, Allah fizik yasaları farklı bir evren yaratabilirdi. Ancak çelişki içeren şeylerin var olması imkânsızdır. Böyle cisimlerin var olması mantıksal olarak “mümkün” değildir; mümkün olmadığı için de “Allah’ın onları yaratması” tipi söylemler anlamsızdır; bu yüzden Allah’ın her şeye kadir sıfatı açısından bir sorun yoktur. Zira yukarıda dediğimiz gibi Allah “mümkün” olan her şeyi yaratabilir. Bu görüşü savunanlara göre çelişki içeren şeyleri içeren ifadeler anlamsızdır. Dört kenarlı üçgen mümkün olmadığı gibi, böyle bir ifade anlamsız ve saçmadır. Dolayısı ile yukarıdaki soru da aslında anlamsızdır. Bu görüşü savunan biri yukarıdaki soruya şöyle cevap verecektir: Allah’ın böyle bir taş yaratmamasıyla ilgili söylem mantıksal açıdan saçmadır.
      emre_dogan_26
      2. Allah çelişki içeren şeyler yaratabilir görüşü: Çelişkili şeylerin varlığı, çelişmezlik ilkesi olarak bilinen mantık yasası gereği imkânsız olarak kabul edilir. Ancak bu ikinci görüşü savunan felsefecilere göre Allah isterse çelişmezlik ilkesini devre dışı bırakabilir. Çünkü Allah mantık yasalarının da yaratıcısıdır. Onların üstündedir. (İlk görüşe göre mantık yasaları Allah’ın Doğasından kaynaklandığı için yaratılmış değildir.) Böyle olduğu için aslında mantık yasalarını değiştirebilir. Allah bu ilkeyi devre dışı bıraktığı anda, “hem siyah, hem siyah olmayan kalem” veya “dörtkenarlı üçgen” mümkün varlıklar olur. Dolayısı ile bu ilkeyi devre dışı bırakarak Allah, böyle bir kalem yaratabilir. Bu ikinci görüşü savunan biri yukarıdaki soruya şöyle cevap verecektir: “Evet, Allah böyle bir taş yaratabilir. Bunu da şu şekilde yapar; önce çelişmezlik ilkesini devre dışı bırakır, ondan sonra da öyle bir taş yaratır ki, hem kaldıramaz, hem kaldırabilir. Dolayısı ile her şeye kadir sıfatı ile çelişen bir durum oluşmaz. Sonuçta ateistik iddia, çelişmezlik ilkesi kullanılarak yapılmaktadır; çelişmezlik ilkesinin kalkması, iddianın yapılabilebileceği mantıksal bir zeminin kalmaması anlamını taşımaktadır. Yukarıdaki analizden de görebileceğiniz gibi, Allah’ın çelişkili şeyleri yaratabilip yaratamadığı konusunda görüşümüz ister pozitif, ister negatif olsun; yukarıdaki sorunun Allah’ın her şeye kadir sıfatı ile çelişmeyen cevabı vardır. Dolayısı ile ateistin böyle bir soru aracılığı ile Allah’ın varlığı aleyhine bir iddiada bulunması mümkün değildir
       patiklipengui
       Nihat Hatipoğlu mu tuttu seni oğlum bu ne ya, bi libidocular bi sen. Bu ne yaman çelişki.
        cekirdeksizkarpuz
        Kardeş şahsınla bir problemim yok, olamaz da, tanışmıyoruz bile. Ama senin uzun uzadıya yazılarını bir kaç kez okumakla beraber artık okumuyorum. Daha ziyade yorumları okumakla yetiniyorum. Bu konuda da bence gayet haklı sebeplerim var : 1- Öncelikle sadece spesifik bir konuda seri başlıklar açıp, kendi başlıklarının altını dolduran, başkalarının başlıklarında görüş bildiremeyen ya da bildirmeye tenezzül etmeyen ya da nadiren yazan kişiler bana gereksiz kibirli geliyor. 2- Benim için burada önemli olan özgün, çeşitli, renkli görüşleri olan insanların yazılarını okumak. Keşke söylemek istediklerini kendi cümlelerinle aktarabilsen. Bu tarz yazılar 100 sayfa olsun yine okurum. Yoksa internetin her köşesinde yer alan kalıplaşmış bilgi, tartışma ve yorumları takip etmek istesem çok daha yararlı siteler mevcut. Dahası tek bir konuda bilgi eksikliğim olsa ve bunu gidermek istesem, burada paylaşılan alıntıları okumak yerine açar kitap okur, bu şekilde eksikliğimi gidermeye çalışırım. 3- Bana yazar ya da kitap tavsiye etsen, bu kaynaklardaki bilgilerin değerini kendi gözünden anlatsan kabulümdür, çok da hoş olur. Ama cemaat/tarikat evlerinin kadim sohbetlerini ya da ucuz youtube kanallarının muhabbetlerini burada paylaşman ilgi çekici olmadığı gibi kimseye katkı sunduğunu da sanmıyorum. 4- Yapılan yorumları bile doğru dürüst dikkate almıyor, önceki yazdıklarını basmakalıp bir şekilde tekrar ediyorsun. Sözde kendi içinde bir tartışma yapıyor, bu tartışmada galip geliyor ve bunu burada yazıyorsun. Ama yorum yapanlar ile tartışarak ortaya güzel bir netice çıkarmak gibi bir gaye gütmüyorsun. Çünkü sana göre yazdıkların yüzde yüz doğru ve tartışmaya kapalı. Yazdıklarının doğruluğundan o kadar eminsin ki insanların eleştirilerine yanıtların bile önceki yazdıklarının tekrarından ibaret oluyor.. Bu da beni senin yazdıklarından ayrıca uzaklaştırıyor. 5- Tek renkten ibaret insanlardansa renkli insanlar bana her zaman daha cazip gelmiştir. Bir kaç dion dışında farklı bir konuda yazdığına şahit olamadığımız için renklerinden de mahrum kalıyoruz. O yüzden de vaktimi özgün ve çeşitli görüşleri olduğunu gördüğüm kişileri okumaya ayırıyorum. 6- Burada kendi görüşlerini yazacak kadar vakti olmayan birisine benim de ayıracak vaktim ancak bu eleştiriyi yapacak kadar mevcut maalesef.
         utumasasiilekayanadam
         Bu herif robot anasını satayım sanki biri yönlendiriyor baksana yorumlara
          noobzac
          Yazdıkların İslam'a göre caiz değil. Allah'a bir nitelik atfediyorsun, akabinde Allah'ın gücünü tartışmaya açıyorsun.
          /
          0

          Tarihe Göre

          İçerik bulunamadı.