0
11.3.2020
Aklınızın Bir Köşesine Yazmalık Birbirinden Değerli Dil Bilgisi Kuralları
  • Seçmece
  • Popüler
  • Tarihe Göre
   rosemarylemon
   Tek hatada minnoş minnoş flörtleşmelerinizin bile sonunu getirebilecek kurallar bunlar, aman dikkat! 1. 'şey' her durumda ayrı yazılır. -her şey -bir şey 2. 'her' sadece şu üç durumda birleşik yazılır. -herkes -herhalde (Bir olasılık değil de kesinlik durumu bildiriyorsa 'herhalde' olarak yazılır.) -herhangi 3. '-g ve -ğ' kullanımı da karıştırılmakta. -öğe değil öge. 4. Ara yönler birleşik yazılır ve isimden önce geliyorsa büyük, sonra geliyorsa küçük harfle başlar. -Güneydoğu Anadolu -Anadolu'nun güneydoğusu 5. Özel isimlerle yapılan tamlamalarda teklik söz konusuysa büyük harfle, çokluk söz konusuysa küçük harfle yazılır. -Van Gölü (Sadece bir tanedir.) -Van kedisi (Birçok vardır.) 6. 'bir' kelimesi bazı durumlarda birleşik, bazı durumlardaysa ayrı yazılır. -'birçok, birkaç' gib i kullanımlar daima birleşik. -'birtakım' belirsiz durumlarda birleşik, 'bir takım elbise' gibi belirli durumlarda ayrı yazılır. 7. İnsan topluluğu anlamına gelen 'grup' ile güneşin batışı anlamına gelen 'gurup' kelimesi karıştırılmamalıdır. -Grup olarak geziye gittik. -Gurup vakti buranın manzarası çok güzel olur. 8. Kısaltmalara gelen ekler, açılımın değil kısaltmanın okunuşuna göre gelir. En önemlisi de '-k' sesi '-ke' diye okunur çünkü Türkçede '-ka' diye bir ses yoktur. -TDK (TDK'na ya da TDK'ya değil TDK'ye olarak yazılır.) -TBMM (TBMM'ne değil TBMM'ye olarak yazılır.) 9. Kurum ve kuruluş adlarına gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Bunun tek istisnai durumu 'Avrupa Birliği' içindir. -Avrupa Birliği'nin -Türkiye Büyük Millet Meclisine -Türk Dil Kurumunun 10. 'sever' sonuna geldiği her kelimeyle birleşik yazılır. -vatansever -hayvansever 11.Bağlaç olsa da kalıplaştığı için birleşik yazılan 'ki' kullanımları şu şekildedir. -Sanki -İllaki -Mademki -Belki -Oysaki -Halbuki -Çünkü -Meğerki 12. 'Tıraş, Kılavuz, Kulüp' kelimeleri dışındaki diğer iki ünsüz ile başlayan kelimelerde araya ünlü girmez. -Kravat -Tren -Hristiyan 13. Belli bir tarihse ayın ve günün adı büyük yazılır. Ek olarak tarih yazımında Romen rakamlarıyla Latin rakamları bir arada kullanılabilir. -30 Nisan 1945 Pazartesi günü -30.IV.1945 14. 'baş' kelimesi ikileme olmadığı durumlarda birleşik yazılır. -başa baş -baş başa -başhekim -başçavuş -başvuru -başkişi 15.Kurum ve kuruluş adlarının kısaltmaları büyük harfle yapılır. Araya nokta konulmaz. İstisnai durumlar 'Türkiye Cumhuriyeti' ve 'Türkçe' kelimeleri için geçerlidir. -T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) -T. (Türkçe) -TBMM -TSK 16. Saatlerin yazımında araya nokta işareti konulur. Gelen ek kesme işaretiyle ayrılır. Ek saatin okunuşuna göre getirilir. -06.15'de değil 06.15'te 17. Dağıtma anlamı taşıyan sayılar asla rakamla yazılmaz. -5'er değil beşer 18. Küçük harfle yapılan kısaltmalara ekler açılımın okunuşuna göre getirilir. -cm'yi, kg'ı 19. 'alt-üst' kelimeleri yer adı bildirmiyorsa birleşik yazılır. -akşamüstü (zaman) -böbrek üstü (yer) 20. Birleşik sözcüklerde ses türemesi, düşmesi varsa sözcük bitişik yazılır. -biri+biri=birbiri -af+etmek=affetmek
   /
   0

   Tarihe Göre

   İçerik bulunamadı.