Aklınızın Bir Köşesine Yazmalık Birbirinden Değerli Dil Bilgisi Kuralları
  • Popüler
  • Tarihe Göre
  Vidiom
  Bu başlığa vidio eklemek için telefonundaki dio uygulamasından giriş yap!
   rosemarylemon
   Tek hatada minnoş minnoş flörtleşmelerinizin bile sonunu getirebilecek kurallar bunlar, aman dikkat! 1. 'şey' her durumda ayrı yazılır. -her şey -bir şey 2. 'her' sadece şu üç durumda birleşik yazılır. -herkes -herhalde (Bir olasılık değil de kesinlik durumu bildiriyorsa 'herhalde' olarak yazılır.) -herhangi 3. '-g ve -ğ' kullanımı da karıştırılmakta. -öğe değil öge. 4. Ara yönler birleşik yazılır ve isimden önce geliyorsa büyük, sonra geliyorsa küçük harfle başlar. -Güneydoğu Anadolu -Anadolu'nun güneydoğusu 5. Özel isimlerle yapılan tamlamalarda teklik söz konusuysa büyük harfle, çokluk söz konusuysa küçük harfle yazılır. -Van Gölü (Sadece bir tanedir.) -Van kedisi (Birçok vardır.) 6. 'bir' kelimesi bazı durumlarda birleşik, bazı durumlardaysa ayrı yazılır. -'birçok, birkaç' gib i kullanımlar daima birleşik. -'birtakım' belirsiz durumlarda birleşik, 'bir takım elbise' gibi belirli durumlarda ayrı yazılır. 7. İnsan topluluğu anlamına gelen 'grup' ile güneşin batışı anlamına gelen 'gurup' kelimesi karıştırılmamalıdır. -Grup olarak geziye gittik. -Gurup vakti buranın manzarası çok güzel olur. 8. Kısaltmalara gelen ekler, açılımın değil kısaltmanın okunuşuna göre gelir. En önemlisi de '-k' sesi '-ke' diye okunur çünkü Türkçede '-ka' diye bir ses yoktur. -TDK (TDK'na ya da TDK'ya değil TDK'ye olarak yazılır.) -TBMM (TBMM'ne değil TBMM'ye olarak yazılır.) 9. Kurum ve kuruluş adlarına gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Bunun tek istisnai durumu 'Avrupa Birliği' içindir. -Avrupa Birliği'nin -Türkiye Büyük Millet Meclisine -Türk Dil Kurumunun 10. 'sever' sonuna geldiği her kelimeyle birleşik yazılır. -vatansever -hayvansever 11.Bağlaç olsa da kalıplaştığı için birleşik yazılan 'ki' kullanımları şu şekildedir. -Sanki -İllaki -Mademki -Belki -Oysaki -Halbuki -Çünkü -Meğerki 12. 'Tıraş, Kılavuz, Kulüp' kelimeleri dışındaki diğer iki ünsüz ile başlayan kelimelerde araya ünlü girmez. -Kravat -Tren -Hristiyan 13. Belli bir tarihse ayın ve günün adı büyük yazılır. Ek olarak tarih yazımında Romen rakamlarıyla Latin rakamları bir arada kullanılabilir. -30 Nisan 1945 Pazartesi günü -30.IV.1945 14. 'baş' kelimesi ikileme olmadığı durumlarda birleşik yazılır. -başa baş -baş başa -başhekim -başçavuş -başvuru -başkişi 15.Kurum ve kuruluş adlarının kısaltmaları büyük harfle yapılır. Araya nokta konulmaz. İstisnai durumlar 'Türkiye Cumhuriyeti' ve 'Türkçe' kelimeleri için geçerlidir. -T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) -T. (Türkçe) -TBMM -TSK 16. Saatlerin yazımında araya nokta işareti konulur. Gelen ek kesme işaretiyle ayrılır. Ek saatin okunuşuna göre getirilir. -06.15'de değil 06.15'te 17. Dağıtma anlamı taşıyan sayılar asla rakamla yazılmaz. -5'er değil beşer 18. Küçük harfle yapılan kısaltmalara ekler açılımın okunuşuna göre getirilir. -cm'yi, kg'ı 19. 'alt-üst' kelimeleri yer adı bildirmiyorsa birleşik yazılır. -akşamüstü (zaman) -böbrek üstü (yer) 20. Birleşik sözcüklerde ses türemesi, düşmesi varsa sözcük bitişik yazılır. -biri+biri=birbiri -af+etmek=affetmek
   /
   0

   Tarihe Göre

   İçerik bulunamadı.